Izrada prognoze

Forecast Sheet je opcija koja se koristi za računanje trendova primenom specifičnih (Forecast) funkcija za prognoziranje. Ovo je novina koju donosi Excel 2016. Na osnovu podataka, zadatih za odgovarajući vremenski period, prognoziraju se buduće vrednosti i izračunava se donji i gornji interval poverenja. Izračunate vrednosti prikazuju se u tabeli zajedno sa grafikonom koji pokazuje trendove kretanja podataka.

Da bi smo iskoristili ovu opciju najpre nam je potrebna tabela sa podacima. U ovom primeru iskoristićemo jednu jednostavnu tabelu sa dve kolone. U prvoj koloni se nalaze datumi u periodu od godinu dana. U drugoj koloni prikazane su odgovarajuće vrednosti prometa. Najpre je potrebno izabrati podatke u tabeli, a zatim treba otići na Data traku alata i pokrenuti opciju Forecast Sheet.00140-1

Na ekranu će se pojaviti dijalog prozor Create Forecast Worksheet koji, na samom početku, prikazuje izgled budućeg grafikona prognoze. U njegovom gornjem desnom uglu nalaze se dve ikonice pomoću kojih biramo da li želimo da taj grafikon bude prikazan linijama (Line Chart) ili kolonama (Column Chart). Linijski grafikon je verovatno pogodniji za prikazivanje trendova. U donjem levom uglu nalazi se ikonica Options. Klikom na nju otvara se meni za detaljno podešavanje opcija za izradu prognoze.

00140-2

Polja Forecast Start i Forecast End se koriste za unos datuma početka i kraja prognoze. Excel po automatizmu izračunava datum kraja, a za datum početka uzima prvi datum iz tabele sa podacima. Vrednosti možemo da unesemo ručno, a možemo i da ih izaberemo iz mini kalendara koji će se otvoriti klikom na ikonicu desno od svakog od ovih polja.

Opcija Confidence Interval služi da izaberemo da li želimo da se izračunavaju donji i gornji interval poverenja. Takođe, možemo navesti i procenat za ovaj interval. Što je procenat veći to znači da smo sigurniji u podatke koji se nalaze u inicijalnoj tabeli. Ova opcija je korisna kada nemamo celokupne podatke već posmatramo uzorak. Zatim, navodimo podatke za sezonalnost (Seasonality). U pitanju je broj intervala između dva uzastopna datuma u tabeli. U osnovi, Excel nudi izbor Detect Automatically što znači da će on sam da proceni sezonalnost, ali možemo i da izaberemo opciju Set Manually i da ručno unesemo broj intervala između dva zadata datuma, što može u nekim slučajevima uvećati preciznost prognoze. Na dnu prozora nalazi se i opcija Include forecast statistics. Ako je ona izabrana, nakon izračunavanja prognoze, biće pokazani i statistički podaci koji govore kako se došlo do prikazanih rezultata.

Opcije Timeline Range i Values Range služe da navedemo kolone u tabeli iz kojih se preuzimaju podaci za izračunavanje. Ako se nekim slučajem desi da imamo nepotpune podatke korisno je da bude podešena opcija za „popunjavanje rupa“ (Fill Missing points using). Pomoću nje određujemo da li vršimo interpolaciju podataka i koju funkciju za to koristimo (Agregate Duplicates using), kao i da li želimo da nepotpune vrednosti zamenimo nulama. Klikom na Create, na osnovu podešavanja, vršimo izračunavanje prognoze i prikaz grafikona.

00140-3