Izvođenje proračuna (Solver)

Opcija Goal Seek omogućava nam da na jednostavan način pronađemo vrednost koja zadovoljava postavljeni cilj. Ipak, ovo je opcija skromnih mogućnosti. Za pronalaženje optimalnog rešenja, zadavanjem ciljne vrednosti i dodatnih parametara koristi se Excel dodatak Solver. U pitanju je složen alat, sa brojnim mogućnostima, koji do zadatog cilja dolazi primenom neke od metoda Operacionih istraživanja.

Da bi smo mogli da koristimo Solver, treba najpre00109-1 da ga dodamo. Pošto on nije standardni deo Excel-a, već predstavlja njegov dodatak, to ćemo učiniti tako što ćemo da uđemo u Backstage View, klikom na karticu File, odabrati Options, a zatim kliknuti na Add-ins. U padajućem meniju odabraćemo opciju Excel Add-ins, a zatim kliknuti na dugme Go. Otvoriće se dijalog prozor u kome treba selektovati opciju Solver Add-in i kliknuti dugme OK. Nakon toga, ikonica Solver pojaviće se u Data traci alata, odakle ga uvek pokrećemo kad god želimo da obavimo neki složeni proračun u cilju pronalaženja optimalnog rešenja. Da bi smo prikazali kako on radi napravljen je jednostavan primer, sa tabelom koja sumira proizvod prodatih količina i cena određenih artikala.

Nakon što kliknemo na ikonicu Solver u Data traci alata otvoriće se dijalog prozor u kome postavljamo kriterijume za izvođenje proračuna. Najpre, u polju Set Objective unosimo adresu ćelije gde se nalazi ciljna vrednost. To bi trebalo da bude ćelija koja sadrži formulu na koju utiču varijable koje se nalaze u nekim drugim ćelijama u tabeli. Zatim definišemo kriterijum koji može biti Max (maksimalna vrednost), Min (minimalna vrednost) ili Value Of (zadata vrednost). U slučaju da se odlučimo za zadatu vrednost potrebno je uneti je u polju desno od naziva ovog kriterijuma. Zatim, u polju By Changing Variable Cells unosimo opseg ćelija gde se nalaze varijable, čija će se vrednost menjati kako bi dostigli ciljnu vrednost.00109-2

Na kraju, dodajemo ograničenja, klikom na00109-3 dugme Add. Otvoriće se dijalog prozor u kome najpre unosimo adresu ćelije, pa uslov, pa vrednost (npr. $C$3, <=, 550). Ukoliko želimo da dodamo ograničenje i da nastavimo da dodajemo još ograničenja kliknućemo na dugme Add. Ukoliko želimo da završimo sa unosom ograničenja kliknućemo na dugme OK i dijalog prozor će se zatvoriti, vrativši nas na glavni prozor za unos kriterijuma proračuna.

Ispod dugmeta Add u glavnom prozoru nalaze se 2 dugmeta: Change i Delete. Ako bi smo kliknuli na neko od ograničenja, u listi kreiranih ograničenja, pa kliknuli na Change otvorio bi se prozor pomoću koga možemo da ga promenimo. Klikom na Delete vrši se brisanje selektovanog ograničenja. Klikom na dugme Reset All resetujemo sve kriterijume, a klikom na Load/Save otvara se prozor koji nam omogućava snimanje modela ili učitavanje nekog koji smo prethodno snimili.

Ispod liste ograničenja nalazi se opcija Make Unconstrained Variables Non-Negative. Selektovanjem ove opcije zadajemo uslov da sve one ćelije za koje nismo zadali ograničenja ne smeju da budu negativni brojevi. Zatim biramo način obavljanja proračuna. U ponudi su nam tri opcije: GRG Nonlinear (Generalized Reduced Gradient- Nonlinear), Simplex LP i Evolutionary. U pitanju su tri metode operacionih istraživanja, a detaljna objašnjenja o načinu kako su implementirane u okviru Solver-a možete da pronađete na sledećem linku. Klikom na Options možemo dodatno da izvršimo podešavanja proračuna. Klikom na dugme Solve započinje njegovo izvršavanje.00109-4

Ukoliko Solver ne pronađe rešenje, u dijalog prozoru će se pojaviti odgovarajuće obaveštenje. U većini slučajeva, nakon pronađenog rešenja, pojaviće se poruka koja nam nudi dve opcije: Keep Solver Solution (zadržavanje proračunatog rešenja) i Restore Original Values (vraćanje na originalne vrednosti). Klikom na opciju Outline Reports i odabirom nekog od ponuđenih izveštaja (Answer, Sensitivity, Limits), nakon potvrđivanja rešenja automatski će biti kreirani radni listovi u kojima se nalazi opis načina na koji je Solver pronašao optimalno rešenje. Klikom na opciju Return To Solver Parameters Dialog, nakon potvrđivanja rešenja, vraćamo se u glavni prozor kako bi smo doradili ograničenja ili na drugi način promenili parametre proračuna. Ako ova opcija nije odabrana nakon potvrđivanja, klikom na dugme OK, zatvara se glavni prozor Solver-a.

00109-5

Opcija Save Scenario otvara dijalog prozor gde će nam biti traženo da unesemo naziv scenarija. Na ovaj način, unosom različitih parametara i ograničenja, možemo da kreiramo scenarija i kasnije ih iskoristimo za simulaciju različitih poslovnih događaja.