Izvoz dokumenata

Navikli smo da, kada želimo da promenimo tip Excel dokumenta, snimimo isti pod drugim nazivom. Ipak, u nekim novijim verzijama Excel-a ova operacija je dodatno olakšana. Ako uđemo u Backstage view tamo ćemo pronaći meni Export koji omogućava direktan izvoz u PDF ili promenu tipa datoteke. Takođe, postoji mogućnost i direktnog dodavanja dokumenta u Power BI.

Završili ste rad i želite da dokument izvezete kao PDF. Ništa lakš! Kliknite na File karticu kako biste ušli u Backstage view, a zatim uđite u meni Export. Prvi podmeni sadrži samo jednu opciju: Create PDF/XPS. Njenim aktiviranjem vršimo kreiranje PDF dokumenta. Drugi podmeni zove se Change File Type. On sadrži nekoliko opcija pomoću koje možemo da napravimo predložak, snimimo dokument koji će raditi na starijim verzijama Excel-a, ODT, CSS, TXT ili neki drugi tip datoteke.

Backstage view sadrži još jedan meni koji se zove Publish. On omogućava objavljivanje izveštaja u Power BI servisu, a da biste ovo mogli da uradite potrebno je da posedujete (komercijalni) One Drive For Business nalog, a zatim sa istog vršite objavljivanje na Power BI.