Jednostavna analiza prodaje

Kombinacijom funkcija INDEX i MATCH možemo lako da izračunamo rezultate prodaje ukoliko su podaci koje analiziramo zadati u tabeli koja je matrica. Ako pride iskoristimo i proveru vrednosti dobija se jako jednostavan alat za analizu prodaje koji je lako proširiv, te se može iskoristiti i kod složenijih scenarija. Pivot tabele su nezamenjiv alat ali ima situacija kada drugačijim postupkom dobijamo slične rezultate, ovo je jedan od njih!

Kreirali smo jednu jednostavnu tabelu sa dva zaglavlja. Sa leve strane se nalaze nazivi proizvoda, a na vrhu godine kada je nastala prodaja. U preseku su prikazane prodate količine. Kako, na jednostavan način, doći do vrednosti prodaje za izabrani proizvod i zadatu godinu?

Najpre ćemo da podesimo, primenom opcije Data Validation, da se podaci u ćelije B1 i B2 unose izborom iz liste. Prva lista predstavlja nazive proizvoda (A6:A10) a druga godine (B5:E5).

Prodaja je podatak koji se nalazi u preseku proizvoda i godine. Zbog toga je potrebno da, za zadate podatke, izračunamo poziciju u nizu. U slučaju proizvoda ovaj podatak dobijamo na osnovu formule:

=MATCH(B1;A6:A10;0)

Vrednost ćelije B1 smo dobili izborom iz liste proizvoda. Izabrani proizvod se traži u opsegu njihovih naziva, a funkcija MATCH vraća poziciju proizvoda. Na sličan način ćemo napisati formulu za pronalaženje izabrane godine u nizu:

=MATCH(B2;B5:E5;0)

Pošto se u preseku ova dva rezultata nalazi vrednost prodaje za njeno izračunavanje je potrebno da napišemo sledeći iskaz:

=INDEX(B6:E10;MATCH(B1;A6:A10;0);MATCH(B2;B5:E5;0))

Svaki put kada izaberemo drugi proizvod ili godinu biće prikazana različita vrednost prodaje.