Kada je radnih listova previše…

Ako odlučimo da napravimo složen Excel dokument, koji objedinjuje sve elemente nekog poslovnog procesa, trudićemo se da sve lepo nazovemo, označimo, obojimo… Tokom tog procesa napravićemo više radnih listova, a ponekad ćemo im dati i dugačka imena kako bi smo što preciznije opisali njihov sadržaj. Nevolja je u tome što dokument tada može da postane nepregledan. Cilj ovog “recepta” je da vam pokaže jednostavan trik za brže pronalaženje željenog radnog lista.

Novi radni list kreiramo klikom na dugme “+” u navigacionom panelu ili pritiskom kombinacije tastera SHIFT+F11. Ovom prilikom on se pojavljuje levo od tekućeg radnog lista i dobija podazumevano ime koje se sastoji od naziva “Sheet” i broja poslednjeg radnog lista uvećanog za jedan. Ako radnim listovima popunimo meni navigacionog panela moći ćemo da koristimo ikonice označene strelicama za kretanje od lista do lista, od prednjih ka poslednjim i u obrnutom smeru. Klikom levim tasterom miša, uz istoimeno držanje tastera CTRL, skačemo na prvi odnosno poslednji radni list, u zavisnosti od toga da li smo kliknuli na levu ili desnu strelicu.

Ako kliknemo desnim tasterom miša iznad ikonica označenih strelicama otvoriće se prozor sa naslovom Activate koji sadrži spisak svih radnih listova. Selektovanjem nekog od njih, pa klikom na dugme OK, pozicioniraćemo se na željeni radni list. Na taj način lako možemo da pronađemo radni list sa traženim podacima.

00155-1

Od verzije do verzije Excel-a menjao se podrazumevani broj radnih listova koji će biti otvoren prilikom pokretanja novog dokumenta. Najpre ih je bilo 12, pa je taj broj smanjen na 3, pa se sada otvara samo jedan radni list (Sheet1). Ako želimo da promenimo podrazumevani broj radnih listova potrebno je da uđemo u Backstage View, klikom na File dugme, a zatim na Options pa na karticu General. Ovde postoji opcija Include this many sheets pomoću koje možemo, prostim unosom, da promenimo broj radnih listova koji se otvaraju prilikom pravljenja novog dokumenta.00155-2