Kako povezati lokalnu bazu i PowerBI?

Power BI se, u većini slučajeva, koristi u svrhu poslovnog izveštavanja te je krajnji cilj kompanijske podatke objaviti u oblaku, zajedno sa pripadajućim izveštajima, a zatim kreirati izveštajne table koje pružaju informacije neophodne za podršku odlučivanju. Za ovo može da posluži i besplatna Power BI pretplata, ali ipak vam preporučujem da koristite (kupite) Power BI Professional licencu. Zašto? Više o ovome u tekstu koji sledi…

Prvi korak u pravljenju profesionalnih Power BI izveštaja je pokretanje aplikacije Power BI Desktop. Izveštaj počinjemo da pravimo tako što se najpre povezujemo sa izvorom podataka. To može da bude i Excel datoteka, ali za pravljenje poslovnih izveštaja najčešće je izvor podataka baza, skladište podataka ili postojeća BI platforma. Tema ovog teksta je povezivanje sa bazom podataka koja se nalazi na lokalnoj infrastrukturi, stoga će u nastavku biti reč o povezivanju sa SQL serverom. U svrhu demonstracije povezaćemo se sa bazom UPIS-a, prvog srpskog ERP rešenja, čiji je tvorac preduzeće IIB. Više informacija o ovom softveru i njegovim mogućnostima možete da pronađete na linku www.iib.rs.

Na Home traci alata uđite u meni Get Data, pa kao izvor izaberite SQL Server. U prozoru koji se otvorio navedite naziv servera (instance), naziv baze podataka i opciono možete da napišete i T-SQL upit na osnovu koga ćete da preuzimate podatke. U slučaju da to ne uradite vrši se preuzimanje jedne ili više tabela koje dodajete u model podataka, povezujete, pa zatim na osnovu njih pravite izveštaje.

Prilikom povezivanja možete da se odlučite za opciju Import ili DirectQuery. Prva vrši uvoz podataka, a pomoću druge se vezujete direktno na bazu. Izaberite prvu opciju. Otvoriće se prozor u kome je neophodno zadati parametre za prijavljivanje (Windows/Database credentials). Ako ste sve učinili kako treba otvara se još jedan prozor u kome možete videti izvod podataka koji se preuzimaju iz baze (preview). Klikom na dugme Edit ulazi se Query Editor, gde podatke možete dodatno da uredite, a klikom na Load oni se učitavaju u model podataka. Nakon što kliknemo na Load proći će neko vreme, dok se podaci učitaju, a zatim će se u meniju Fields pojaviti dimenzije i mere na osnovu kojih možemo da napravimo izveštaj.

Na platno Power BI Desktop-a dodaćemo card visual, a zatim prevući dimenziju SifPar u polje Fields. Izabraćemo da se za agregaciju koristi funkcija COUNT. Dalje, možemo da dodamo okvir, promenimo boju pozadine, uvećamo fontove… Nakon što je izveštaj završen možemo da ga objavimo na Power BI servis, što se postiže klikom na dugme Publish. Na Home traci alata postoji i opcija Refresh. Teoretski, ako pravite neki manji izveštaj, mogli biste da ga osvežavate tako što biste povremeno kliknuli na Refresh, a zatim Publish. Na taj način biste uvek imali ažuran Power BI izveštaj u oblaku. Ipak, ovo nije u skladu sa Microsoft pravilima korišćenja, a i nije praktično ako baratate iole složenijim skupom podataka. Zbog toga je potrebno da instalirate i podesite aplikaciju koja se zove On-Premises Data Gateway koju mogu da koriste isključivo oni koji su kupili Power BI Professional licence.

Aplikacija On-Premises Data Gateway postoji u dve verzije: serverskoj i lokalnoj (personal). Prva se koristi za osvežavanje Power BI, PowerApps i Flow datoteka; ona se instalira na serveru i može se iskoristiti za registraciju više korisnika. Druga aplikacija, On-Premises Data Gateway (Personal), služi isključivo za instalaciju na jednom računaru i za osvežavanje Power BI izveštaja. Obe aplikacije možete da preuzmete nakon što se prijavite na Power BI servis.

Nakon što ih instalirate potrebno je najpre da se prijavite sa svojim Office 365 nalogom, a zatim da registrujete gateway. Prjavite se na Power BI servis. Otvorite meni za podešavanja, a zatim izaberite opciju Manage Gateways. Otvoriće se prozor sa dve kartice. U prvoj (Gateway Cluster Settings) upisujete osnovne podatke, a klikom na ADD DATA SOURCE dodajete vezu ka bazi. Moguće je na jednom gejtveju dodati više veza ka više različitih izvora (baza). Kartica Administrators sadrži opcije za dodavanje korisnika koji mogu da objavljuju Power BI izveštaje korišćenjem postojećeg gejtveja.

Kako se osvežavaju izveštaji? Izaberite dataset izveštaja koji ste dodali, a zatim izaberite REFRESH NOW za trenutno osvežavanje. Opcija SCHEDULE REFRESH uvešće vas u dodatni meni u kome je moguće definisati koliko često se vrši osvežavanje. Osvežavanje izveštaja je moguće do 8 puta na dnevnom ili nedeljnom nivou.

Koji je epilog ove priče? Kada jedanput kreirate izveštaj na osnovu podataka iz lokalne baze, objavite ga na Power BI servisu, a zatim instalirate i podesite On-Premises Data Gateway, kao i zadate period osvežavanja, izveštaj će automatski biti ažuriran na izveštajnoj tabli (dashboard) gde je postavljen. Odnosno, imaćete uvek ažurne izveštaje na ekranu, telefonu ili tabletu koji su nastali na osnovu podataka iz vašeg informacionog sistema (ERP, BI itd.).