Kalkulacije u visual-u

Ako želite da predstavite izveštaj na osnovu podataka to ćete učiniti tako što ćete se povezati sa izvorom, prečistiti ih, modelovati a zatim dodati odgovarajuće vizualizacije. U okviru procesa modelovanja često smo kreirali mere i izračunate kolone, pisanjem DAX iskaza. Na sličan način smo mogli da dodajemo i brze mere (Quick Measures). Sada postoji još lakši način, a to je da kreiramo kalkulacije u okviru visual-a…

Visual calculations je nova opcija koja, na osnovu DAX iskaza, vrši izračunavanje i prikazuje ih direktno u okviru vizualizacije- grafikona. Ova opcija je još uvek u probnoj fazi, na raspolaganju nam je od početka godine, pa ako želite da je koristite potrebno je da odete u Power BI Desktop opcije i aktivirate je. Nakon ponovnog pokretanja, pojaviće se u okviru Calculations grupe Home ribona.

Kliknite na vizualizaciju gde želite da primenite ovu opciju. U ovom primeru iskoristićemo linijski grafikon koji prikazuje prodaju u odnosu na vreme. Izaberite New Calculation. Power BI Desktop će se fokusirati na izabranu vizualizaciju a zatim na formula box, gde treba da unesete željeni DAX iskaz pomoću koga ćete predstaviti podatke. Ako niste sigurni šta da napišete, kliknite na fx dugme i ono će ponuditi nekoliko predložaka.

Izaberimo onaj za izračunavanje kumulativne sume (Running Sum), a zatim korigujmo formulu. U okviru DAX funkcije RUNNINGSUM dodaćemo kao argument meru koja sadrži prihode od prodaje (SalesRevenue). Rezultat je grafikon na kome se vide rast i kumulativni rast prodaje.