Komentari deljenih dokumenata

Komentari u Excel-u nisu nova funkcionalnost. Ipak, iz verzije u verziju sve više se radilo na unapređenju mogućnosti zajedničkog rada na dokumentima. Sledstveno tome, Excel poseduje novi tip komentara. Oni se odnose na komentarisanje deljenih dokumenata koji se, u većini slučajeva, nalaze na OneDrive repozitorijumu, a možete ih pregledati na jednostavan način: klikom na dugme Comments u gornjem desnom uglu prozora.

Dugme Comments nalazi se odmah pored dugmeta Share koje omogućava deljenje dokumenata na OneDrive-u. Da bismo dodali komentar potrebno je otići na Review traku alata i izabrati opciju New Comment. Otvoriće se prozor neposredno pored ćelije koju želimo da komentarišemo. Pri vrhu prozora vide se podaci o osobi koja komentariše, kao i tekst polje u koje je potrebno uneti komentar. Klikom na dugme označeno strelicom završava se proces dodavanja komentara. Ukoliko je prethodno dodat bar jedan komentar klikom na Comments dugme u Review traci alata ili istoimeno dugme u gornjem desnom uglu prozora možemo videti sve komentare u panelu koji će se otvoriti sa desne strane prozora.

Ako u dokumentu već postoji neki komentar kada ga otvorimo pruža nam se mogućnost da odgovorimo. To činimo upisivanjem teksta koji predstavlja odgovor na komentar, a zatim klikom na dugme Reply. Na ovaj način možemo da se „dopisujemo“ sa kolegama prilikom zajedničkog rada na dokumentu. Sve ostale opcije za rad sa komentarima (brisanje, kretanje od komentara do komentara i sl.) važe i za nove komentare. Stari komentari i dalje postoje, a sa njima radimo izborom odgovarajuće opcije u Notes meniju.