Konsolidacija u pivot tabeli

U ranijim tekstovima ste mogli da saznate o nekoliko načina za konsolidaciju podataka, a ovde ćemo se baviti konsolidacijom pomoću pivot tabele. Da bismo to mogli da postignemo iskoristićemo Pivot Table and Chart Wizard. Ovo je skrivena opcija koju ne možete da pronađete u nekom od ribona (možete sami da je dodate, ako vam je to želja, prilagođavanjem izgleda ribona), a omogućava lakše kreiranje pivot tabela i grafikona…

Recimo da imamo četiri radna lista (Q1, Q2, Q3, Q4) unutar kojih se nalaze tabele sa podacima o prodaji prema gradovima. Kako konsolidovati ove podatke pomoću pivot tabele?

Prečica za pokretanje opcije Pivot Table and Chart Wizard je kombinacija tastera ALT+D+P. Nakon što pokrenete ovaj čarobnjak otvoriće se dijalog prozor koji vas, u nekoliko koraka, vodi kroz proces pravljenja pivot tabele ili grafikona. Čarobnjak će vas najpre pitati: na osnovu kog izvora pravite pivot tabelu? To može da bude opseg ili strukturirana tabela, eksterni izvor, više opsega koji treba da se konsoliduju ili pivot tabela. Ovde treba da izaberemo treću opciju. Zatim birate da li pravite pivot tabelu ili grafikon. Pivot grafikon počiva na podacima iz pivot tabele tako da, kada pravite grafikon, morate da imate i pridruženu pivot tabelu. Ovo je nešto što verovatno već i sami znate ali nije naodmet da se ponovi.

Klikom na Next prelazimo na sledeći ekran. Ovde treba da izaberete između jedne od dve ponuđene opcije: da li želite da Excel kreira jednu stranicu izveštavanja ili ćete samostalno da kreirate stranice. Izaberite drugu opciju i produžite dalje…

Zatim će se pojaviti prozor koji omogućava da, jednu po jednu, selektujete tabele čije podatke želite da konsolidujete. Nakon što, za četiri kvartala, unesemo četiri opsega podataka u izboru How many page fields do you want treba izabrati jedno polje, a zatim u boksu Field One, za svaki od opsega, dodeliti mu naziv (Q1, Q2, Q3, Q4).

U poslednjem prozoru čarobnjaka birate da li želite da kreirate pivot tabelu u novom ili postojećem radnom listu. Nakon što je ovaj izveštaj kreiran možemo da izaberemo Outline Form, kao i da ukinemo totale za kolone. U filteru možemo da izaberemo prikaz prodaje u svim kvartalima ili u nekom pojedinačnom kvartalu.