Konverzacije unutar kanala

Microsoft Teams nudi mogućnost razgovora dva i više korisnika putem chat-a ili u okviru kanala nekog od timova. Ovo dosta podseća na tradicionalni chat, ali postoji i nekoliko razlika pa mi se čini da priliči da za ovu temu odvojimo posebnu objavu. U ovom tekstu saznaćetete i o nekoliko dodatnih mogućnosti kooperacije unutar kanala, kao i kako da dodate aplikaciju/servis koje će koristiti svi njegovi članovi…

Nakon što uđete u Teams meni, desno od slike i naziva tima, videćete nekoliko kartica. Podrazumevano je da vidite: Posts, Files i Wiki. Kartica Posts je mesto gde možete da vidite sve objave unutar kanala čiji ste član. Files sadrži sve datoteke kojima može da pristupi član tima, a Wiki je posebna sekcija koja omogućava da kreirate objave u formatu sajta Wikipedia. Ovo predstavlja hijerarhijski uređene zapise i može da vam bude korisno ako želite da u okviru kanala formirate bazu znanja. Znak „+“ omogućava da u okviru kanala dodate još neku aplikaciju/servis. To može da bude OneNote beležnica u okviru koje će svi članovi kanala voditi evidenciju, a može da bude i pogled na neki deljeni PowerBI dashboard. Mogućnosti su skoro pa neiscrpne…

Čim uđete u neki kanal videćete sadržaj Posts kartice gde možete da vidite razgovor njegovih članova. Svaki put kada želite da započnete temu treba da izaberete opciju New Conversation. Drugi način da pišete unutar kanala je da odgovorite na objave drugih korisnika, što se postiže klikom na dugme Reply. Svaka objava je entitet za sebe i sadrži originalnu poruku + sve naknadne odgovore.

Kreiranje sadržaja podseća na iskustvo koje ste imali u oviru tradicionalnog chat-a. Razlika je u tome što za svaku objavu treba da zadate temu (Add a subject), a ispod pišete tekst objave.

Ako otvorite meni za formatiranje iznad linije sa alatima videćete još jednu sa nekoliko opcija u padajućim listama. Najpre, možete da izaberete jedan od dva vida objave: New conversation i Announcement. Ova druga opcija se koristi za zvanične objave i sadrži nekoliko dodatnih elemenata formatiranja. Npr. omogućava da kreirate naslov, podnaslov, izaberete boju pozadine ili sliku u pozadini…

Pored ove opcije možete da izabetete ko može da uradi Reply na objavu (svako, autor i moderatori) kao i da li želite objavu da distribuirate u više kanala.

U gornjem desnom uglu ekrana nalaze se dodatni podaci o kanalu i gostima. Klikom na ikonicu označenu slovom „i“ otvoriće se panel u kome možete da vidite detaljne informacije o kanalu: opis, ko je poslednji nešto dodao, ko su članovi i gosti… Pored se nalazi i Meet meni sa dve opcije: Meet Now, za trenutno pokretanje sastanka i Schedule a meeting, za planiranje sastanaka u budućnosti.