Konverzacije

Microsoft Teams poseduje bogat izbor opcija za kreiranje konverzacija, počevši od mogućnosti da menjate boju i stil teksta, vršite formatiranje paragrafa i dodavanje linkova, preko dodavanja emodžija, animiranih GIF-ova i nalepnica, sve do planiranja sastanaka, kreiranja odobrenja i pristupa dodatnim cloud aplikacijama koje mogu da prošire mogućnosti običnog chat-a. Hajde da vidimo kako se koriste ove opcije!

Konverzacije je moguće voditi u okviru chat-a ili unutar timova/kanala. U prvom slučaju razgovor započinjemo izborom opcije New Chat, a u drugom biramo New Conversation. Zatim krećemo da pišemo tekst, kao što bismo to radili u okviru programa Notepad. Za prelazak u novi red se koristi kombinacija tastera SHIFT+ENTER, pošto se ENTER koristi za slanje poruke. Ispod teksta nalazi se traka alata, a klikom na odgovarajuću ikonicu pristupa se željenim funkcionalnostima.

Ako kliknete na ikonicu predstavljenu slovom A i četkicom otvoriće se meni u kome možete da formatirate tekst i paragraf, kreirate liste, dodate liniju razdvajanja, tabelu, link… Opcija Code Snippet omogućava da pošaljete, specijalno formatirani, programski kod. Opcije Undo i Redo omogućavaju otkazivanje ili ponavljanje neke akcije.

Klikom na ikonicu predstavljenu znakom uzvika možete da izaberete prioritet poruke: Standard, Important ili Urgent! Ikonica predstavljena spajalicom omogućava da dodate u razgovor lokalnu datoteku ili iz repozitorijuma OneDrive.

Ikonice predstavljene smajlijem, oznakom GIF i slikom nalepnice omogućavaju da pošaljete emodži, animirani GIF ili nalepnicu. Ovo vaš razgovor može učiniti živopisnijim.

Klikom na ikonicu koja podseća na kalendar odlazite direktno u Calendar meni radi zakazivanja sastanaka. Desno od nje se nalazi ikonica koja vas vodi ka servisu Microsoft Stream koji se koristi za skladištenje snimljenih sastanaka. Sledi opcija Praise kojom možete da pohvalite sagovornike, a zatim i opcija za slanje zahteva za odobrenja, pristup servisu MS Forms i ostalim cloud servisima. U razgovorima možete da koristite znak @ ispred nečijeg imena. Na taj način označavate člana tima, što će on kasnije moći da vidi u Activity meniju.