Kopiranje formula

Postoji nekoliko načina izvršite multiplikaciju Excel formula: prostim kopiranjem, kreiranjem serije koja umnožava vrednosti, upotrebom varijante opcije Paste Special koja kopira formule… Ipak, u svakodnevnom radu, puno će vam značiti prečice koje vaš rad mogu učiniti produktivnijim. U tekstu koji sledi saznaćete o kojim prečicama se radi…

Najpre, hajde da pokažemo tradicionalne metode. Zadata je tabela u kojoj možete da vidite prodaju prema gradovima, i to: planirano, ostvareno i varijansu. Varijansu računamo kao razliku ostvarenog i planiranog. Ako u ćeliju D2 unesemo formulu koja računa razliku C2 i B2, a zatim dvaput kliknemo na kvadratić u njenom donjem desnom uglu formula će se iskopirati do dna tabele automatskom primenom opcije Fill Series. Jedino što još možemo da učinimo je da potvrdimo da se radi o kopiranju izborom opcije Copy.

Alternativno, možemo da iskoristimo neku od prečica popunjavanje serija u zadatom smeru. Kopiranje sadržaja ćelije, u ovom slučaju formule, postižemo tako što selektujemo ćeliju sa formulom i sve preostale u koloni a zatim pritisnemo kombinaciju tastera CTRL+D(own). Da je tabela bila drugačija organizovana mogli smo da iskoristimo i CTRL+R(ight), CTRL+U(p) ili CTRL+L(eft).

Naposletku, ako još nismo uneli formulu, moguće je selektovati čitavu kolonu ili red tabele u koju se unosi formula, a nakon što unesemo izraz u Formula Box-u umesto tastera ENTER pritisnemo kombinaciju CTRL+ENTER. Na taj način se unosi formula u opseg izabranih ćelija.