Kreiranje timova

Timovi imaju za cilj da povežu ljude, sadržaje i servise prilikom obavljanja njihovog svakodnevnog rada, u skladu sa važećom organizacionom strukturom, ili prilikom rada na zajedničkom projektu. Timovi mogu da budu javni (dostupni svim članovima) ili privatni (dostupni isključivo pozvanim članovima) a čine ih korisnici koji mogu da budu vlasnici, članovi ili gosti. Hajde da vidimo kako možete da kreirate jedan tim!

Ulaskom u Teams meni možete da vidite sve postojeće timove i kanale, kao i istoriju sastanaka i konverzacija. Novi tim se kreira klikom na dugme Join or create a team. Nakon pokretanja ove akcije u centralnom delu ekrana pojaviće se dve opcije: Create a Team i Join a team with a code. Prva služi za kreiranje novog tima, a druga za pristup timu pomoću koda koji vam je poslao administrator- vlasnik tima.

Ako odlučite da kreirate novi tim to možete da radite od početka (From scratch), na osnovu grupe ili postojećeg tima (From group or a team) ili na osnovu nekog od postojećih predložaka koje možete da vidite na dnu prozora. Grupe, navedene u drugoj opciji, su postojeće Microsoft 365 grupe. Izaberimo opciju da kreiramo tim od početka…

U sledećem prozoru treba da izaberete vrstu tima koji kreirate: privatni (Private), javni (Public) ili organizacijiski (Org-wide). Poslednja vrsta je takođe javni tim, ali kada izaberete ovu opciju svi članovi organizacije automatski postaju članovi tima.

Zatim u polju Team Name treba da upišete naziv tima, a u polju Description možete da unesete kratak opis tima. Klikom na dugme Create vrši se kreiranje tima. Kada kreirate tim on će automatski dobiti kanal koji se zove General.