Manipulacija radnim listovima

Podaci koje unosimo i obrađujemo često se nalaze u više radnih listova (Spreadsheets). U zavisnosti od verzije Excel-a koju koristite, nakon pokretanja programa, svaki novi dokument ima jedan ili više radnih listova. Broj radnih listova koji se pojavljuje u svakom novom dokumentu može se postaviti u opštim podešavanjima, a korisnici mogu samostalno da dodaju, brišu, premeštaju, menjaju boju ili ime radnog lista. Preraspodela tabela po radnim listovima može da vam pomogne da budete puno organizovaniji.

00007-1Kao što većina vas već zna, svaki radni list predstavljen je karticom, a kartice radnih listova nalaze se u statusnoj traci, pri dnu prozora. Selektovanje određenog radnog lista vrši se klikom na željenu karticu. Kombinacijom klika i tastera CTRL možemo da selektujemo više radnih listova. Takođe, klikom na prvi radni list, a zatim ponavljanjem klika uz držanje pritisnutog tastera SHIFT selektovaćemo sve radne listove između prvog i poslednjeg, uključujući i njih. Ukoliko u dokumentu postoji više radnih listova možemo se kretati od jednog do drugog uz pomoć kombinacija tastera CTRL+PGUP (prethodni radni list) i CTRL+PGDN (naredni radni list). Ukoliko ovom prilikom držimo i taster SHIFT istovremeno se vrši i njihovo selektovanje. Deselekcija radnih listova vrši se klikom na prvi slobodan radni list.

Ukoliko istovremeno selektujemo više radnih listova možemo da istovremeno unosimo sadržaj u sve njih što, složićete se, ponekad može da bude veoma korisno. Na primer, ako selektujemo tri radna lista, a zatim unesemo neku vrednost u ćeliju A1, vrednost ove ćelije biće ista u sva tri radna lista.

Novi radni list dodajemo klikom na ikonicu sa simbolom “+” koja se nalazi desno od poslednjeg radnog lista ili pritiskom kombinacije tastera SHIFT+F11. Ukoliko smo prethodno selektovali tabelu sa podacima, klikom na taster F11 umeće se novi radni list grafikona i automatski se pravi grafikon na osnovu zadatih podataka. Kombinacijom tastera CTRL+F11 vrši se brzo kreiranje makroa.

Desnim klikom miša na nekom od radnih listova otvara se kontekstni prozor koji prikazuje opcije za manipulaciju radnim listom. Sledi kratak opis nekih najčešće korišćenih opcija:

  • Insert – ova opcija otvara dijalog prozor u kome biramo da li želimo da umetnemo običan radni list ili specijalni radni list (grafikon, makro, forma, predložak itd.)
  • Delete – ova opcija nam omogućava da obrišemo aktivni radni list.
  • Rename – nakon dodavanja novog radnog lista on automatski dobija ime koje se sastoji od naziva Sheet i broja novog lista. Ova opcija nam omogućava da radnom listu promenimo ime tako da nas više asocira na podatke ili izveštaje koje on sadrži.
  • Move or Copy – ova opcija otvara dijalog prozor za premeštanje ili kopiranje aktuelnog radnog lista. Dijalog prozor nam najpre nudi da odaberemo da li premeštanje ili kopiranje vršimo u neku od postojećih ili u novu radnu svesku, kao i ispred kog radnog lista želimo da premestimo ili kopiramo aktuelni radni list. Pri dnu prozora se nalazi izborno polje koje, ako je označeno, ukazuje na to da vršimo kopiranje, a ako nije vrši se premeštanje radnog lista.
  • Tab Color – klikom na ovu opciju otvara se meni u kome možemo da odaberemo boju kartice radnog lista.
  • Hide/Unhide – ove opcije se koriste za sakrivanje aktuelnog radnog lista ili otkrivanje jednog ili više skrivenih radnih listova.
  • Select All Shets – aktiviranjem ove opcije selektovaćemo sve postojeće radne listove