MATCH sa više kriterijuma

Ponekad, kada radimo na poslovnim izveštajima, postoji potreba da se kreira formula koja u sebi sadrži nekoliko kriterijuma za pretraživanje nekog opsega. Kada imamo samo jedan kriterijum dovoljno je da iskoristimo kombinaciju funkcija INDEX i MATCH. Kada ih je više, to je već malo složenija situacija. Ipak, ni ovo nije suviše komplikovano, videćete u nastavku ovog „recepta“…

Imamo tabelu u kojoj se nalaze kolone ime, prezime i plata. Kako pronaći platu za zadato ime i prezime?

U ćelijama F2 i F3 upisaćemo ime i prezime. U ćeliju F3 potrebno je upisati formulu kao kombinaciju funkcija INDEX i MATCH:

=INDEX(A1:C10;MATCH(1;(A1:A10=F2)*(B1:B10=F3);0);3)

Prvi argument funkcije INDEX je opseg koji se pretražuje. Zatim navodimo funkciju MATCH. Kao njen prvi argument upisaćemo broj 1. Ova vrednost odgovara tačnom rezultatu, a pretražujemo je u okviru dva uslova. Prvi je kolona koja sadrži imena, a poredimo je sa sadržajem ćelije F2. Drugi je kolona sa prezimenima, a poredimo je sa sadržajem ćelija F3. Uslove navodimo u zagradama, a razdvajamo ih znakom množenja, što označava da oba uslova moraju da budu ispunjena da bi Excel pronašao rezutat. Poslednji argument funkcije MATCH je 0, što označava tačnu pretragu. Funkcija MATCH služi za to da pronađe red u tabeli, a kao poslednji argument funkcije INDEX zadaćemo broj 3, što označava treću kolonu u kojoj se nalaze plate.