Mekko grafikon

Meko (Mekko) grafikon je vrsta Stacked Column grafikona kod koga su kolone proširene na taj način da se serije spajaju, pa je odličan izbor kada želimo npr. da prikažemo prodaju u odnosu na tržišne segmente. U većini slučajeva pravimo ga kao 100% Stacked Column, a postoji i njegova podvrsta koja se zove ridge, što je ustvari Stacked Column kod koga je vrh naglašen zadebljanom linijom kako bi se bolje uočili trendovi…

Kao primer za izradu Mekko grafikona iskoristićemo tabelu u kojoj se nalaze podaci o tržišnom učešću tri telekomunikacione kompanije u onosu na zadate starosne segmente. Potrebno je selektovati celu tabelu, a zatim u Insert traci alata izabrati opciju za kreiranje 100% Stacked Column grafikona.

Nakon što napravimo grafikon potrebno je, desnim klikom iznad neke od serija, otvoriti kontekstni meni i izabrati opciju Format Data Series. U meniju koji se pojavio sa desne strane dalje treba klizač pod nazivom Gap width povući u levu stranu i postaviti na vrednost 1%. Nakon što još malo vremena posvetimo ulepšavanju dobićemo efektan Mekko grafikon.