Microsoft Fabric

Microsoft Fabric predstavlja end to end analitičko rešenje koje objedinjava Power BI, kao izveštajnu platformu, Data Factory, kao servis za integraciju podataka, kao i Microsoft Synapse Data Engineering, Data Warehousing, Data Science i Real Time Analytics. Koncipiran je kao software as a service rešenje, a podaci su pohranjeni u okviru OneLake repozitorijuma, koji omogućava čuvanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka…

Microsoft Fabric se pojavio krajem maja ove godine i doneo je revoluciju u načinu kako čuvamo i obrađujemo podatke. Power BI i dalje postoji i za sada se ništa nije promenilo u vezi licenciranja, ali korisnici Power BI Free naloga automatski su „unapređeni“ na Microsoft Fabric Free što u praksi znači da će podatke ubuduće čuvati na OneLake repozitorijumu, a moći će i da koriste neke dodatne servise uz besplatni preview u trajanju od 60 dana.

OneLake je repozitorijum koji se koristi za čuvanje strukturiranih (Data Warehouse) i nestrukturiranih podataka (Data Lake). Format u kome se oni čuvaju je Delta Parquet. On omogućava dodatni sloj zaštite kao i napredne funkcionalnosti u vidu praćenja istorije (transaction log) i fleksibilnog načina izmene sadržaja, pisanjem sopstvenih SQL upita za izdvajanje podataka. Ovakav način čuvanja podataka omogućava i povezivanje sa podacima koji se nalaze izvan Microsoft infrastrukture, npr. na AWS-u. Godinu dana ranije Microsoft je predstavio Datamart, kao instancu Azure SQL servera namenjenu za čuvanje skladišta podataka u oblaku, organizovanih u okviru tenanta kompanije. Podaci koji se čuvaju na OneLake infrastrukturi trebalo bi da se preuzimaju puno brže.

Microsoft Fabric takođe omogućava kreiranje svesaka (Notebooks), koje predstavljaju kombinaciju projektne dokumentacije i koda. Dodatne tehničke karakteristike možete da pronađete na ovoj stranici.

Kada se prijavite na Power BI Free servis (Microsoft Fabric Free) u donjem levom uglu možete da vidite meni pomoću koga birate koji servis želite da koristite.

Izaberimo Data Warehouse, a zatim Warehouse (Preview) opciju. Nakon unosa imena novog skladišta pojaviće se ekran sa opcijama za kreiranje i modifikaciju podaka u skladištu. Skladište popunjavamo na osnovu SQL upita, kreiranjem Dataflow-a ili Data pipelane-a.

Kreirajmo novi Dataflow. Preuzećemo podatke iz Excel datoteke koja se nalazi na OneDrive repozitorijumu. Izabraćemo tabele Items i Transactions i izvršiti uvoz podataka.

Dalje, potrebno je spojiti upite, obrisati nepotrebne kolone i završiti proces transformacije podataka.

Kada smo kreirali skladište podataka možemo da ga iskoristimo za pravljenje Power BI izveštaja. Potrebno je samo ući u Power BI Desktop, izabrati skladište i povezati se sa njime, a zatim praviti izveštaj na isti način kao kada radimo sa tradicionalnim dataset-ovima.

Ovo je bio samo kratak pogled na mogućnosti koje Microsoft Fabric nudi, a verujte nudi još puno toga. Pretplatite se i testirajte njegove funkcionalnosti!