Navigacija

Često srećemo Excel dokumente koji poseduju više izveštaja koji se nalaze u nekoliko radnih listova. Ako želite da pronađete željeni izveštaj kliknućete na karticu sa nazivom odgovarajućeg radnog lista. Ipak, ovo nije uvek optimalno rešenje. Kako bismo olakšali pozicioniranje na željeni izveštaj uvodimo linkove koje smo pridružili pojedinim oblicima. Odnosno, uvodimo navigacioni panel za kretanje u okvriru dokumenta.

Kao primer iskoristićemo dokument koji ima tri radna lista: PZP, Top 10 i Bottom 10. U prvom se nalazi izveštajna tabla pomoću koje pratimo promet u odnosu na proizvođače, a drugi i treći sadrže podatke o 10 najbolje i 10 najlošije prodavanih proizvoda.

Navigacioni panel kreiramo tako što dodamo neki oblik, npr. pravougaonik, a zatim ga umnožimo u tri kopije. U svakoj od njih ćemo da dodamo naziv radnog lista. Uredićemo oblike tako da kreiramo privlačan navigacioni panel.

Zatim ćemo, svakom od objekata, pridružiti link koji pokazuje na ćeliju O1 u odgovarajućem radnom listu. Grupisaćemo objekte. Kopiraćemo navigacioni panel i postaviti ga na svaki radni list. Promenićemo formatiranje objekata da bismo znali na kom radnom listu se trenutno nalazimo.

Sada možemo lako da se krećemo kroz dokument, klikom na dugme koje označava odgovarajuću izveštajnu tablu.