Nizovi podataka (Series)

Prilikom unosa podataka u tabelu među njima često postoji smislena veza, odnosno pripadaju nekom nizu podataka. Ovo najčešće srećemo kada popunjavamo redne brojeve u tabeli. Excel poseduje fine mehanizme za automatsko popunjavanje nizova podataka koji se, osim brojeva, mogu iskoristiti i za popunjavanje datuma, kao i za kopiranje vrednosti u tabeli. U tekstu koji sledi biće reči o nizovima- serijama podataka.

Kao što svaki veliki put počinje prvim korakom, tako i niz počinje prvim članom koji unesemo u tabelu. Kada unosimo redne brojeve, to je obično broj 1. Ukoliko želimo da automatski nastavimo niz, primenjujemo sledeću tehniku: u ćeliji u kojoj se nalazi početni član niza, u njenom donjem desnom uglu, postoji indikator koji podseća na kvadratić. Klikom na taj indikator, a zatim prevlačenjem u određenom smeru (kliknemo, selektujemo, pa otpustimo taster) vrši se automatsko popunjavanje niza istim vrednostima- kopiranje članova niza. Ukoliko ponovimo ovu operaciju, a držimo istovremeno pritisnut taster CTRL, vrši se popunjavanje niza rednim brojevima.00029-1

Ovu operaciju možemo da obavimo i tako što ćemo 00029-2kliknuti desnim tasterom miša na indikator. Nakon što izvršimo selekciju i otpustimo desni taster miša, otvoriće se kontestni meni koji nam nudi nekoliko opcija da završimo akciju. Opcija Copy Cells vrši kopiranje početnog člana niza, Fill Series vrši popunjavanje niza, Fill Formating Only samo formatira zadati opseg, a Fill Without Formating popunjava opseg vrednostima bez formatiranja.  Ukoliko primenimo prvu tehniku, klikom levim tasterom miša na indikator, kada završimo prevlačenje desno od indikatora pojaviće se mala ikonica. Klikom na ikonicu otvara se meni Autofill, u kome se redom nalaze opcije za: kopiranje ćelija, popunjavanje serije, kopiranje formata, kopiranje sadržaja i Flash Fill (o ovoj opciji će biti reč u nekom od narednih tekstova). Ovo su tehnike prečica koje se koriste za popunjavanje niza podataka. Ukoliko želimo da koristimo napredne opcije za popunjavanje, potrebno je da unesemo prvi član niza, selektujemo oblast koja se popunjava, a zatim odaberemo opciju Fill/Series, koja se nalazi u Home traci alata. Pokretanjem ove akcije otvara se istoimeni dijalog prozor sa opcijama za detaljno zadavanje kriterijuma popunjavanja. Najpre, ovde možemo da damo specifikaciju da li se podaci nalaze u redovima (Rows) ili kolonama (Columns). Zatim, biramo način popunjavanja, što može biti: linearan niz (Linear), geometrijski niz (Growth), niz datuma (Date) i automatsko popunjavanje na osnovu prethodnih vrednosti u koloni (Autofill).

00029-3Ukoliko je odabrana opcija Linear, niz se linearno popunjava, odnosno novi član niza se dobija tako što se prvi član sabira vrednošću koraka uvećanja narednog člana niza (Step Value). Ukoliko smo odabrali vrednost Growth, niz se popunjava tako što se svaki naredni član množi vrednošću koraka. U slučaju da je početni član niza neki datum (Date), u grupi opcija Date Unit može se podesiti vremenski interval se vrši uvećanje narednog člana niza. Poslednja opcija Autofill omogućava sa Excel automatski prepozna naredni član niza… Takođe, moguće je podesiti i krajnju vrednost niza (Stop value).

Ukoliko pravimo niz na osnovu dve početne vrednosti (npr. 1 i 2), možemo da iskoristimo i opciju Trend. Označavanjem ovog izbornog polja, omogućeno nam je da iskoristimo samo opcije Linear i Growth. U prvom slučaju, korak se računa kao razlika drugog i prvog člana, a u drugom korak je njihov proizvod.