Novi Card visual

Kartica (Card) je vizualizacija koja se često koristi u Power BI izveštajima kako bi prikazala neke statične podatke, npr: ukupan prihod, ukupne troškove, profit, broj zaposlenih… Ova vizualizacija se nije menjala od samog početka, a od pre nekoliko meseci u ponudi je Card (new) visual koji poseduje sve funkcionalnosti kao Card, a nudi i neke nove. Najpre, to je lak istovremeni prikaz više pokazatelja, a zatim tu su brojne mogućnosti njihovog formatiranja…

Ova funkcionalnost dolazi uz Power BI Desktop verziju iz juna 2023. godine. Pre nego što počnete da je koristite proverite da je uključena u okviru Preview funkcionalnosti.

Dodali smo u Model jednostavan skup podataka koji se sastoji iz dve tabele: Artikli i Transakcije. Povezali smo tabele, a zatim kreirali mere Sales Revenue (Prodaja) i Profit. Ove dve mere ćemo da dodamo u okviru Card Visual (new) vizualizacije. Ako najpre dodamo Sales Revenue na platno Power BI Desktop će automatski uključiti ovu meru u Card vizualizaciju. Iz liste Visual Types, u okviru Build a Visual menija, dalje je samo potrebno izabrati Card (new) vizualizaciju te dodati jednu dodatnu meru: Profit.

Dalje, možemo da krenemo sa formatiranjem prikaza elemenata vizualizacije. Klikom na More Options, u okviru Add or Remove Visual Elements prozora, sa desne strane će se pojaviti meni sa opcijama za formatiranje. Sledi opis nekih najvažnijih opcija, navođenjem osobina grupa koje se nalaze u meniju.

Title grupa nudi nam mogućnost da dodamo naslov, podnaslov, liniju razdvajanja i razmak između naslova/podnaslova i pokazatelja prikazanih u karticama. Moguće je promeniti vrstu fonta, veličinu, poravnanje i brojne druge pokazatelje ako smatrate da vam je naslov potreban. Autor ovog teksta smatra da, u većini slučajeva, ne treba da ga dodajete jer opis kartica pruža dovoljno informacija.

Shape grupa nudi mogućnost prilagođavanja oblika kojim su prikazane kartice. To može da bude pravougaonik, pravougaonik zaobljenih ivica ili zarubljena kartica. Svaki oblik možete individualno da podešavate u skladu sa vašim željama.

U okviru Callout sekcije podešava se način prikaza vrednosti u okviru kartice. Sekcija Values omogućava da izaberete vrstu, stil, veličinu ili boju fonta, poravnanje, način prikaza vrednosti… Selekcija Labels omogućava da, na isti način, izaberete kako želite da formatirate oznake, a Spacing služi za podešavanje poravnanja između ova dva elementa prikaza.

Layout grupa omogućava da izaberete poravnanje u okviru kartice, a Card nudi detaljna podešavanja izgleda kartice. Možete da izaberete boju i stepen transparentnosti boje pozadine kartice (Fill), okvir (Border), senku (Shadow), sjaj (Glow), liniju naglašavanja (Accent), kao i da dodate sliku kao ilustraciju kartice (Image)… Opcija ima zaista mnogo, a ako se malo potrudite nova vizualizacija za prikaz kartica može vam pomoći da na veoma efektan način prikažete željene pokazatelje…