Objekti

Excel poseduje veliki broj objekata, a VBA nam omogućava da ih kreiramo i manipulišemo njima. Promenljivu možemo da deklarišemo kao objekat navođenjem imena i naziva objekta kao tipa. Zatim pomoću komande Set vršimo dodelu objekta promenljivoj. Kada smo ovo obavili možemo da menjamo njegova svojstva ili da pokrećemo metode- potprograme koji omogućavaju dalju manipulaciju objektima.

Najbolji način da shvatite kako ovo radi je kroz primer. U nastavku možete da vidite kratak program u kome kreiramo promenljivu kao objekat tipa Worksheet. Zatim određujemo da to bude prvi radni list u dokumentu. Na kraju, uz pomoć svojstva Cells, u ćeliju A1 upisujemo vrednost 100.

Dim RadniList As Worksheet
Set RadniList = Worksheets(1)
RadniList.Cells(1, 1) = 100