Obuke

Mnogi od vas svakodnevno koristite Excel za izradu proračuna, analizu i poslovno izveštavanje a čuli ste možda i za alate „samouslužne“ poslovne inteligencije koji postoje kao njegov dodatak (Power Pivot, Power Query, Power Map) ili za Microsoft servis „u oblaku“ i platformu za poslovno izveštavanje Power BI. Nudimo vam MasterClass on-line ili on-premise treninge koji mogu da vam pomognu da unapredite postojeća i steknete nova znanja u primeni ovih aplikacija i servisa.

Excel rekapitulacija

Kurs ima za cilj sistematizaciju znanja i poboljšanje produktivnosti polaznika. Naglasak je na prečicama u radu, a obrađuju se teme koje se odnose na: sadržaj i formatiranje ćelija, kretanje, selekciju, rad sa radnim listovima i radnim sveskama, formule, adresiranje i fiksiranje adrese ćelija, rad sa serijama, Paste Special opcija, izrada grafikona, priprema za štampu, štampanje, komentari, pogledi na dokument…

Napredni Excel

Funkcije

Ovaj kurs obuhvata rad sa najčešće korišćenim: matematičkim, statističkim, logičkim, funkcijama za uslovnu i višeuslovnu agregaciju podataka, pretraživanje nizova, rad sa tekstom, vremenom i datumima, pronalaženje i obradu grešaka, finansijskim funkcijama… Obrađuju se i unos i evaluacija formula, pronalaženje i obrada grešaka…

Izveštavanje

Ovaj kurs se detaljno bavi prezentacijom i pripremom podataka za izveštavanje. U prvom delu biće reč o formatiranju, stilovima, temama i uslovnom formatiranju. Zatim ćemo da se fokusiramo na rad sa filterima i izgledom izveštaja, a potom se obrađuju napredne opcije za rad sa grafikonima, slike, oblici, WordArt

Automatizacija i analiza

Ovaj kurs obuhvata oblasti automatizacije i analize. Najpre se obrađuju strukturirane tabele (Data Tables) a zatim i osnovni pojmovi u vezi sa preuzimanjem podataka i obradom teksta, konsolidacija, uklanjanje duplikata, What-if alati za analizu podataka i Solver. Biće obrađena i opcija Forecast Sheet. Ukratko će biti reč i o kontrolama, kao i izradi makroa.

Pivot tabele

Ovaj kurs je posvećen isključivo radu sa izveštajima koji se zovu Pivot tabele, a omogućavaju agregaciju podataka i pogled na njih iz više uglova. Detaljno će biti reč o tome kako se oni prave, definiše njihov izgled, formatira sadržaj i omogućavaju brojne dodatne opcije. Saznaćete kako se kreiraju Pivot grafikoni i interaktivni filteri (Slicers, Timeline). Takođe, biće reč o tehnikama pripreme izveštajnih dimenzija, vezi između Pivot tabela i tradicionalnih Excel izveštaja, kao i o kreiranju izveštajnih tabli (dashboards).

Poslovna inteligencija

Power Pivot

Power Pivot je Excel dodatak koji ga pretvara u izveštajnu platformu za izradu rešenja poslovne inteligencije. Na kursu se obrađuju preuzimanje tabela iz različitih izvora, njihovo povezivanje, izgradnja modela podataka, priprema izveštajnih dimenzija (mera i izračunatih kolona) pisanjem DAX izraza i njihov prikaz kroz Power Pivot izveštaje i grafikone. U kursu će biti obrađeno i kreiranje KPI, kao i alat za kreiranje 3D mapa Power Map.

Power Query

Power Query je Excel dodatak koji se koristi za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo prečišćavanje, i konsolidaciju radi daljeg korišćenja prilikom pravljenja izveštaja. Na kursu se obrađuju: preuzimanje i transformacija podataka, dodavanje, spajanje i kombinovanje upita.

DAX

Ovaj kurs se detaljno bavi iskaznim jezikom DAX počevši od konteksta izračunavanja, preko „X“ funkcija, filterskih funkcija, sve do funkcije CALCULATE… Obrađuju se aktivna uloga slajsera, DAX promenljive, mnoštvo matematičkih, statističkih, logičkih, funkcija za rad sa datumima i tekstom i drugih korisnih DAX funkcija. Na kraju kursa saznaćete kako rade Time Intelligence funkcije koje mogu uveliko da vam olakšaju pravljenje složenih poslovnih izveštaja.

Power BI izveštavanje*

Ovaj kurs se bavi kreiranjem Power BI izveštaja. Power BI je servis „u oblaku“ za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo povezivanje, obradu i kreiranje izveštaja uz pomoć atraktivnih vizualnih alata. Ti izveštaji se mogu gledati pomoću Internet pretraživača, integrisati u veb aplikacije ili pregledati uz pomoć aplikacije za mobilne uređaje (Windows, iOS, Android). Naglasak kursa je na korišćenju Power BI Desktop izveštajne platforme radi pravljenja funkcionalnih i živopisnih izveštaja.

*Zbog svoje specifičnosti kurs Power BI izveštavanje organizuje se isključivo kao skup on-premise predavanja ili individualna obuka. Ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja molimo Vas da nas kontaktirate.

Za on-line nastavu, da biste mogli da komunicirate sa predavačem, potrebno je da imate mikrofon+zvučnike ili slušalice sa mikrofonom. Kamera je poželjna ali nije obavezna.

Za pohađanje kursa Excel rekapitulacija kurseva iz naprednog Excel-a minimum zahteva je da posedujete Excel 2013 ili noviji, odnosno bilo koji Office 365 plan koji uključuje instalaciju MS Office paketa. Za Excel BI kurseve to mora da bude Excel 2016 Pro Plus ili bilo koji Office 365 plan koji uključuje instalaciju MS Office paketa. Ovo je neophodan preduslov, jer bez odgovarajuće verzije Excel-a nećete moći da radite vežbe, a samim tim je i besmisleno da se prijavljujete na kurs.

Obuke podrazumevaju rad u malim grupama (uobičajeno 2-4, a maksimalno 6 polaznika) i visok stepen interakcije između predavača i polaznika. Programi su intenzivni, a treninge drži sertifikovan predavač (MOS Excel Expert). Ovi kursevi su namenjeni pojedincima ili pravnim licima, a mogu da budu organizovani na računarima i u prostorijama korisnika (on-premise) ili kao treninzi na daljinu (on-line). 

Kako funkcioniše procedura za prijavu? Popunite formu da bismo vas evidentirali u listi potencijalnih klijenata. Kada se skupi dovoljno polaznika da se popuni grupa ponudićemo Vam termin i poslati profakturu. Kursevi se održavaju radnim danima od 19:00-20:30, a individualna obuka u dogovoru sa predavačem (imajte u vidu da je individualna obuka skuplja opcija).

Pošaljite zahtev za ponudu klikom na dugme za prijavu.