Obuke i konsalting

Mnogi od vas svakodnevno koristite Microsoft Excel za izradu proračuna, analizu i poslovno izveštavanje a čuli ste možda i za alate „samouslužne“ poslovne inteligencije koji postoje kao njegov dodatak (Power Pivot, Power Query, Power Map) ili za Microsoft servis „u oblaku“ i platformu za poslovno izveštavanje Power BI. Nudimo vam MasterClass treninge koji su tu pomognu da unapredite postojeća i steknete nova znanja u primeni ovih aplikacija i servisa.

Obuke su namenjene pravnim licima, za rad sa pojedincima ili grupama. One su podeljene na nekoliko oblasti, a u okviru svake od njih postoji jedan ili više funkcionalnih modula:

U cilju maksimizacije efekata nastavni proces sastoji se iz tri faze: Procena, Obuka i Provera.

U prvoj fazi vrši se opciono procena znanja polaznika. Testiranjem zaposlenih utvrđuje se koliko vladaju znanjima iz jedne ili više oblasti i koje module treninga treba da pohađaju. Druga faza je obuka, koja se organizuje u grupama. Na kraju, vrši se provera stečenih znanja i na osnovu toga izvodimo zaključak u kojoj meri su savladali nastavu i da li je potrebno ponoviti pojedine delove obuke. Predavač vodi evidenciju prisustva učesnika i uspešnosti u rešavanju finalnog testa, a evidencija se vodi i automatski kroz MS Teams.

Ne postoje uniformni kursevi. Treninzi se prilagođavaju potrebama učesnika, izborom modula koje će svako pohađati. Cena se daje za grupu, a HR klijenta može, u dogovoru sa predavačem, da odluči koliko će polaznika pohađati pojedini modul. Takođe, može menjati učesnike pojedinog treninga. U toku celokupnog procesa odvija se saradnja predavača i službe ljudskih resursa radi ostvarivanja zajedničkog cilja: obuke zaposlenih koji će steći teoretska i praktična znanja.

Obuke podrazumevaju rad u malim grupama (maksimalno 4 učesnika) i visok stepen interakcije između predavača i polaznika. Uključuju radne materijale (primeri, vežbe, skripta) i sertifikat o odslušanom treningu na srpskom i engleskom jeziku, u digitalnom formatu. Programi su intenzivni, a treninge drži sertifikovan predavač (MCP, MOS Excel Expert). Treninzi su namenjeni pravnim licima, a uobičajeno je da se održavaju on-line. U dogovoru sa predavačem mogu se organizovati na lokaciji klijenta ili drugoj dogovorenoj lokaciji.

Pored obuka u ponudi su i usluge savetovanja za izradu poslovnih izveštaja i/ili programiranje.

Na ovoj stranici su prikazane samo najosnovnije informacije. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo Vam odgovorili na dodatna pitanja, poslali detaljan opis treninga, preduslove i konkretnu ponudu u skladu sa potrebama Vaše kompanije. 

E-mail adresu za kontakt možete da pronađete na ovom linku.