Obuke

Mnogi od vas svakodnevno koristite Microsoft Excel za izradu proračuna, analizu i poslovno izveštavanje a čuli ste možda i za „samouslužne“ alate poslovne inteligencije koji postoje kao njegov dodatak (Power Pivot, Power Query, Power Map) ili za Microsoft servis „u oblaku“ i platformu za poslovno izveštavanje Power BI. Nudimo vam MasterClass on-line ili on-premise treninge koji mogu da vam pomognu da unapredite postojeća i steknete nova znanja u primeni ovih aplikacija i servisa.

Sledi spisak kurseva. Klikom na ikonicu označenu znakom „+“ možete da vidite detaljan opis svakog kursa.

Kurs ima za cilj sistematizaciju znanja i poboljšanje produktivnosti polaznika. Naglasak kursa je na prečicama u radu, a obrađuju se teme koje se odnose na: sadržaj i formatiranje ćelija, kretanje, selekciju, rad sa radnim listovima i radnim sveskama, formule, adresiranje i fiksiranje adrese ćelija, rad sa serijama, Paste Special opcija, izrada grafikona, priprema za štampu, štampanje, komentari, pogledi na dokument…
Poznavanje funkcija čini najmanje 50% umeća naprednog Excel korisnika. Naglasak ovog kursa je na savladavanju funkcija koje se koriste u poslovnom okruženju, a on obuhvata rad sa najčešće korišćenim: matematičkim, statističkim, logičkim (IF, IFS, CHOOSE, SWITCH, AND, OR, NOT), funkcijama za uslovnu i višeuslovnu agregaciju podataka (SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS), pretraživanje nizova (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET), rad sa tekstom, vremenom i datumima...
Cilj ovog kursa je ovladavanje naprednim Excel funkcijama. Na početku učesnici će se upoznati sa opcijama za evaluaciju formula, pronalaženje i otklanjanje grešaka. Zatim će biti reč o informacionim funkcijama, funkcijama za obradu grešaka i finansijskim funkcijama. U nastavku pozabavićemo se formulama sa nizovima i konstantama. Na kraju, značajno vreme posvećeno je funkcijama za rad sa dinamičkim nizovima (XLOOKUP, XMATCH, FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE, RANDARRAY).
Ovaj kurs se detaljno bavi prezentacijom i pripremom podataka za izveštavanje. U prvom delu biće reč o formatiranju, stilovima, temama i uslovnom formatiranju. Zatim ćemo da se fokusiramo na rad sa filterima i izgledom izveštaja, a potom se obrađuju napredne opcije za rad sa grafikonima i ostalim objektima koji su vam potrebni radi kreiranja lepih grafikona: slikama, oblicima, šemama, simbolima, linkovima, tekstom...
Ovaj kurs obuhvata oblasti automatizacije i analize. Najpre se obrađuju strukturirane tabele (Data Tables) a zatim i osnovni pojmovi u vezi sa preuzimanjem podataka i obradom teksta, konsolidacija, uklanjanje duplikata, What-if alati za analizu podataka i Solver. Biće obrađena i opcija Forecast Sheet. Polaznici će se ukratko upoznati sa kontrolama i izradom Excel makroa.
Ovaj kurs je posvećen radu sa izveštajima koji se zovu Pivot tabele, a omogućavaju agregaciju podataka i pogled na njih iz više uglova. Detaljno će biti reč o tome kako se prave, kako se definiše njihov izgled, formatira sadržaj i omogućavaju brojne dodatne opcije. Saznaćete kako se kreiraju Pivot grafikoni i interaktivni filteri (Slicers, Timeline). Takođe, biće reč o tehnikama pripreme izveštajnih dimenzija, vezi između Pivot tabela i tradicionalnih Excel izveštaja, kao i ukratko o kreiranju izveštajnih tabli (dashboards).
Power Pivot je Excel dodatak koji ga pretvara u izveštajnu platformu za rešenja poslovne inteligencije. Na kursu se obrađuju preuzimanje tabela iz različitih izvora, njihovo povezivanje, izgradnja modela podataka, priprema izveštajnih dimenzija (mera i izračunatih kolona) pisanjem DAX izraza i njihov prikaz kroz Power Pivot izveštaje i grafikone. U kursu će biti obrađeno i kreiranje KPI, kao i alat za kreiranje 3D mapa - Power Map.
Power Query je Excel dodatak koji se koristi za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo prečišćavanje, i konsolidaciju radi daljeg korišćenja prilikom pravljenja izveštaja. Na kursu se obrađuju: preuzimanje i transformacija podataka, dodavanje, spajanje i kombinovanje upita, kreiranje tipova podataka...
Ovaj kurs se detaljno bavi iskaznim jezikom DAX počevši od konteksta izračunavanja, preko „X“ funkcija, filterskih funkcija, sve do funkcije CALCULATE... Obrađuju se aktivna uloga slajsera, DAX promenljive, mnoštvo matematičkih, statističkih, logičkih, funkcija za rad sa datumima i tekstom i drugih korisnih DAX funkcija. Na kraju kursa saznaćete kako rade Time Intelligence funkcije koje mogu uveliko da vam olakšaju obavljanje složenih analiza.
Ovaj kurs ima za cilj da nauči polaznike kako da kreiraju Power BI izveštaje primenom Power BI Desktop izveštajne platforme. Ukratko, obrađuje se Power BI servis a zatim se detaljno pokazuje Power BI Desktop, i to: preuzimanje podataka iz različitih izvora i njihovo povezivanje, osnove DAX jezika i pravljenje izračunatih kolona i mera, brzih mera i izračunatih tabela. Zatim se prelazi na izradu izveštaja i detaljno se obrađuje kreiranje i formatiranje najčešće korišćenih visual-a (tabele, grafikoni, slajseri), filtriranje, Drill-Down i Drillthrough tehnike i druge korisne opcije potrebne za pravljenje funkcionalnih i živopisnih Power BI izveštaja.
Power Query je dodatak koji je od početka sastavni deo Power BI izveštajne platforme i koristi se za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo prečišćavanje, i konsolidaciju radi daljeg korišćenja prilikom pravljenja izveštaja. Na kursu se obrađuju: preuzimanje i transformacija podataka, dodavanje, spajanje i kombinovanje upita, kreiranje tipova podataka...
Ovaj kurs se detaljno bavi iskaznim jezikom DAX, u okviru Power BI izveštajne platforme, počevši od konteksta izračunavanja, preko „X“ funkcija, filterskih funkcija, sve do funkcije CALCULATE... Obrađuju se aktivna uloga slajsera, DAX promenljive, mnoštvo matematičkih, statističkih, logičkih, funkcija za rad sa datumima i tekstom i drugih korisnih DAX funkcija. Na kraju kursa saznaćete kako rade Time Intelligence funkcije koje mogu uveliko da vam olakšaju obavljanje složenih analiza.

Power BI kursevi se, zbog svoje specifičnosti, organizuju u malim grupama ili u vidu individualne obuke. “Power Query” i “DAX” treninzi, bilo da se odlučite za Excel BI ili Power BI, ne razlikuju se mnogo. Preporuka autora je da najpre završite sve Excel BI kurseve, a zatim prvi Power BI kurs, jer na ovaj način stičete sveobuhvatna znanja za pravljenje izveštaja poslovne inteligencije.

Kursevi se mogu pohađati individualno ili u grupi.

Za on-line nastavu, da biste mogli da komunicirate sa predavačem, potrebno je da imate mikrofon+zvučnike ili slušalice sa mikrofonom. Kamera je poželjna ali nije obavezna. Takođe, potrebno je da imate kvalitetnu i stabilnu Internet vezu.

Svi kursevi podrazumevaju da imate ispravan računar i aktuelnu verziju Windows operativnog sistema. Za pohađanje kursa Excel rekapitulacija i kurseva iz naprednog Excel-a, osim kursa o naprednim funkcijama, minimum zahteva je da posedujete verziju 2013 ili noviju, odnosno bilo koji Microsoft 365 (Office 365) plan koji uključuje instalaciju MS Office paketa. Za pohađanje kursa Napredni Excel: Složene funkcije potrebno je posedujete bilo koji Office 365 plan koji uključuje instalaciju MS Office paketa. Za Excel BI kurseve to mora da bude Excel 2016 Pro Plus ili bilo koji Microsoft 365 (Office 365)  plan koji uključuje instalaciju MS Office paketa. Da biste mogli da pohađate Power BI kurs potrebno je da imate računar koji poseduje Intel i5 procesor ili bolji, 8 GB RAM memorije, SSD disk kapaciteta 256 GB i ekran minimalne rezolucije 1366*768. Potrebno je da imate instaliranu noviju verziju Office ili Office 365 paketa. Takođe, treba da preuzmete i instalirate najnoviju verziju programa Power BI Desktop sa sajta powerbi.com.

Proverite da li ispunjavate sve neophodne preduslove jer je, u suprotnom, besmisleno da se prijavljujete za kurseve- nećete biti u mogućnosti da pratite nastavu, rešavate primere i vežbe.

Obuke podrazumevaju rad u malim grupama (uobičajeno 2-4, a maksimalno 6 polaznika) i visok stepen interakcije između predavača i polaznika. Programi su intenzivni, a treninge drži sertifikovan predavač (MCP, MOS Excel Expert). Kursevi su namenjeni pojedincima ili pravnim licima, a mogu da budu organizovani na računarima i u prostorijama korisnika (on-premise) ili kao treninzi na daljinu (on-line).

Kako funkcioniše procedura za prijavu? Popunite formu da bismo vas evidentirali u listi potencijalnih klijenata. Možete slobodno u prijavi da navedete čime se bavite, šta Vas najviše zanima… Kada se skupi dovoljno polaznika da se popuni grupa ponudićemo Vam termin i poslati profakturu. Kursevi se održavaju radnim danima od 19:00-20:30, a individualna obuka u dogovoru sa predavačem (imajte u vidu da je individualna obuka skuplja opcija).

Pošaljite zahtev za ponudu klikom na link: