Opcije za otvaranje dokumenata

Svako ko poseduje elementarnu računarsku pismenost ume da otvori dokument, bilo da se radi o Excel ili nekoj drugoj datoteci. Excel 2013 doneo je sa sobom nekoliko novina koje, čak i pri izvođenju ovako proste operacije, olakšavaju svakodnevni rad. Reč je o opcijama za kreiranje prečica ka najčešće korišćenim dokumentima u meniju i otvaranju kopije nekog postojećeg dokumenta. Detaljnije, u tekstu koji sledi…

Ako uđete u Backstage View, klikom na File karticu, i odaberete opciju Open u glavnom delu prozora najpre ćete da vidite izbor lokacija gde možete da pronađete dokumente, a zatim i same dokumente na tim lokacijama. Nakon instalacije, Excel će vam ponuditi opciju za otvaranje nedavno korišćenih dokumenata (Recent Documents), datoteka u OneDrive skladištu podataka (OneDrive) i datoteka na računaru (Computer). Poslednja opcija Add a place služi za dodavanje novih lokacija, što može biti neki OneDrive nalog ili lokacija na SharePoint portalu.

Fokusirajmo se na otvaranje nedavno00099-1 korišćenih dokumenata! Ako kliknemo na ovu opciju sa desne strane prozora će biti prikazani nazivi nedavno korišćenih dokumenata, kao i njihove lokacije. Ako se pozicioniramo iznad jednog takvog naziva on će biti označen svetlozelenom trakom, a sa desne strane te trake pojaviće se ikonica koja podseća na čiodu (Pin). Klikom na ovu ikonicu vrši se dodavanje selektovanog dokumenta u omiljene lokacije. Svaki put kada ponovo otvorite Excel ovakve dokumente ćete moći da vidite među omiljenim lokacijama, na vrhu liste dokumenata. Ako kliknemo desnim tasterom miša iznad nekog od takvih dokumenata otvoriće se kontekstni meni koji nudi nekoliko opcija za manipulaciju dokumentom. Najpre, možemo da ga otvorimo (Open), uklonimo iz liste favorita (Unpin from list), uklonimo potpuno iz liste (Remove from list) ili možemo da uklonimo sve one dokumente koje smo ranije otvarali, a nismo ih dodali u favorite (Clear unpined Workbooks). Poslednja opcija može da bude korisna ukoliko započinjemo novi projekat, pa želimo da se ne vide dokumenti koje smo ranije otvarali, a da Excel ipak zapamti favorite.00099-2

Posebno zanimljiva opcija je ona koja nam omogućava da otvorimo kopiju dokumenta (Open a copy). Ona na osnovu postojećeg dokumenta kreira njegovu identičnu kopiju, koja se razlikuje samo po nazivu kome se pridodaje neki redni broj. Na primer, ako se dokument zvao „plate.xlsx“ nova kopija će se zvati „plate1.xlsx“. Ona pomalo podseća na opciju Save As, ali se razlikuje po tome što ne moramo da otvaramo neki dokument već pravimo njegovu identičnu kopiju.

U ovom meniju može se naći i opcija Copy path to clipboard. Ova opcija kopira stazu do pronađenog dokumenta u privremenu memoriju (Clipboard), koja kasnije može da se iskoristi za pronalaženje fascikle gde se on nalazi. Na primer, ako je praksa u vašem preduzeću da čuvate dokumente na nekoj jedinstvenoj lokaciji za skladištenje podataka (npr. File Server, SharePoint Server, OneDrive), ovako kopiranu stazu možete da „nalepite“ u e-mail kojim šaljete informaciju kolegi gde ste snimili datoteku na koji treba zajedno da radite.