Označavanje pronađenih vrednosti

Kada radimo sa velikim tabelama često je potrebno olakšati njihovu pretragu. Jedan od načina da se ovo učini je primenom opcije za uslovno formatiranje, pomoću koje možemo da označimo sve redove u kojima je pronađena vrednost koja odgovara zadatom kriterijumu. U narednom „receptu“ saznaćete kako se ovo radi…

Pretragu ćemo obavljati u jedostavnoj strukturiranoj tabeli. Ona sadrži datum isplate, ime i prezime zaposlenih i visinu isplata. Iznad tabele, u ćeliji B1, nalazi se polje gde unosimo kriterijum za pretragu. Cilj nam je da, nakon unosa imena i prezimena zaposlenog ili nekog njegovog dela, u tabeli budu označeni svi redovi koji odgovaraju zadatom kriterijumu.

U ovu svrhu iskoristićemo tehniku uslovnog formatiranja na osnovu formule. Najpre, potrebno je selektovati opseg. U ovom slučaju to su sve ćelije u tabeli. Zatim otvaramo opciju za dodavanje novog pravila, te biramo da kreiramo pravilo uslovnog formatiranja na osnovu formule.

Kada zadajete formulu računajte na to da ona uvek treba da vrati vrednost TRUE ili FALSE da bi moglo da se primeni uslovno formatiranje. Ako je vrednost TRUE pravilo će biti primenjeno, ako je FALSE neće. Hajde da unesemo formulu zasnovanu na funkciji SEARCH. Pretražujemo B1, fiksiraćemo vrednost kao $B$1, a pretraga se vrši u B koloni što ćemo naznačiti fiksiranjem naziva kolone $B4. Unećemo formulu:

=SEARCH($B$1;$B4)

Ako je uslov ispunjen postavićemo da boja pozadine bude jedna nijansa žute.

Probaćemo kako ovo radi. Ako unesemo kriterijum „Petar“ biće označeni samo oni redovi gde se pojavljuje ovo ime.

Kao što vidite, postigli smo željeni cilj ali ovo pravilo formatiranja je potrebno još malo doraditi. Obratite pažnju, ako nismo uneli kriterijum pretrage, Excel sve redove boji u žuto. Ovo ne želimo! Doradićemo formulu tako što ćemo dodati još jedan uslov, a to je da ćelija B1 nije prazna. Ovaj uslov ispitujemo pomoću funkcija NOT i ISBLANK, što je dodatni uslov za ispunjavanje kriterijuma. Dva uslova povezaćemo pomoću funkcije AND. Konačna formula izgleda ovako:

=IF(AND(SEARCH($B$1;$B4);NOT(ISBLANK($B$1)));TRUE;FALSE)

Sada, za svako zadato ime ili njegov deo, Excel popunjava samo one redove gde mogu da se pronađu u tabeli.