Formatiranje sadržaja ćelije

Pored sadržaja, svaku ćeliju karakteriše i format koji ima za cilj da istakne neke njene osobine. Na primer, zaglavlje tabele bi trebalo da bude na neki način naglašeno, bilo drugačijim fontom, stilom fonta ili drugačijom bojom pozadine; redovi bi takođe mogli da budu obojeni različitim bojama, radi bolje uočljivosti; brojevi bi mogli da imaju određeni broj decimala… U tekstu koji sledi opisaćemo načine za formatiranje sadržaja ćelije.

Prečice za pretraživanje i zamenu

Pri radu sa velikim tabelama često često se koriste prečice za pretraživanje i zamenu sadržaja ćelija. Pretraživanje sadržaja vrši se kombinacijom tastera CTRL+F (Find), a zamena pronađenog sadržaja pomoću kombinacije tastera CTRL+H (Replace). Pokretanjem bilo koje od ovih opcija, izborom na Home traci alata ili navedene prečice, otvoriće se isti dijalog prozor sa dve kartice: Find i Replace. U zavisnosti od željene akcije treba izabrati karticu, a zatim popuniti parametarska polja dijalog prozora.