Funkcija SEQUENCE

Funkcija SEQUENCE je još jedna od onih koje manipulišu dinamičkim nizovima. Ona omogućava generisanje niza brojeva u okviru vektora ili matrice, zavisno od zadatih parametara, a moguće je zadati početnu vrednost kao i faktor uvećanja niza. Znači, nešto slično kao kada koristite opciju Fill Series, samo što to od sada možete da uradite pomoću funkcije.

Funkcija RANDARRAY

U jednom od prethodnih “recepata” bilo je reči o slučajno izabranim brojevima tj. o primeni funkcije RANDBETWEEN. Funkcija RANDARRAY radi na sličan način s tim što, za razliku od prethodno pomenute, ona generiše slučajan niz brojeva ili matricu na osnovu, prethodno zadatih, pravila. I ovo je jedna od novih funkcija koja je od skoro raspoloživa Office 365 pretplatnicima. Hajde da vidimo kako se ona koristi!

Funkcija FILTER

Već neko vreme Microsoft “jevanđelisti” govore o novim Excel funkcijama koje omogućavaju rad sa dinamičkim nizovima. O čemu se radi? Excel je obogaćen grupom funkcija koje obezbeđuju dinamičko filtriranje sadržaja. Pošto su one, u februaru ove godine, konačno postale sastavni deo Office365 Excel-a sledećih nekoliko “recepata” podeliću sa vama, kroz jednostavne primere, informacije o tome šta one donose.

Power BI row-level security

Kompanije često imaju potrebu da pojedinim zaposlenim ili grupama ograniče mogućnost da vide deo podataka iz poslovanja. Power BI ovo rešava uz pomoć uloga (Roles) i definisanjem prava na nivou radnog prostora (Workspace) u kome oni rade. U praksi, ovo znači da svako vidi tačno ono što mu je dozvoljeno da vidi. Ništa više, ništa manje! U tekstu koji sledi videćete na koji način se implementira Power BI row-level security…

Excel i Power BI

U jednom starom crtanom filmu promovisana je izreka:„Mačke i miševi mogu da budu prijatelji“. Sledstveno tome, Excel i Power BI takođe mogu da budu prijatelji! Power BI omogućava uvoz Excel izveštaja, bilo da su u pitanju tradicionalne, Pivot ili Power Pivot tabele. Ovo nije sasvim nova tema, ali ne mari da je se podsetimo u jednom novom svetlu sa naglaskom na to šta možete da radite besplatno, a kada ipak morate da kupite licence.