Funkcija IMAGE

Ako koristite Power BI Desktop za kreiranje poslovnih izveštaja verovatno znate da je u tabelu moguće ubaciti sliku koja se prikazuje na osnovu njene URL lokacije. Od skoro, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, ovo možete da uradite i u Excel-u primenom funkcije IMAGE. U ovom „receptu“ ćete saznati kako se ona koristi…

Zadržati ili odbaciti?

Ako ste koristili Power Query znate da on poseduje opcije koje omogućavaju da zadržite ili odbacite pojedine kolone. Ako ste korisnik Excel-a koji dolazi kroz Microsoft 365 pretplatu od skoro vam je na raspolaganju nekoliko funkcija pomoću kojih možete da uradite sličnu stvar. One kreiraju dinamički niz u okviru koga se zadržavaju ili odbacuju kolone ili redovi.

Spajanje nizova

Ako radite sa tabelom u kojoj se nalazi više nizova, kao što su npr. nazivi gradova ili vrednosti prodaje u njima, do sada ste mogli da ih kombinujete isključivo kopiranjem i lepljenjem na željenu poziciju u radnom listu. Od pre nekoliko nedelja, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, možete da koristite i dve funkcije za rad sa dinamičkim nizovima: VSTACK i HSTACK. One omogućavaju spajanje nizova i lakšu pripremu podataka za izveštavanje.

Pakovanje izveštaja

Prilikom pravljenja izveštaja ponekad će se ukazati potreba da preuredite redove i/ili kolone u formu pogodnu za izveštavanje. Ranije ovo ste morali da radite ručno, a od skoro postoje dve funkcije koje mogu da vam olakšaju pomenuti posao. Zovu se WRAPROWS i WRAPCOLUMNS. Hajde da vidimo kako možete da „zapakujete“ podatke na način koji vama odgovara.

Iz redova u kolone…

Funkcija TRANSPOSE postoji već jako dugo i omogućava da, kada radite sa formulama koje sadrže nizove, izvršite njihovo transponovanje iz reda u kolonu ili obrnuto. Sličan efekat može da se dobije primenom opcije Paste Special. Od skoro, Excel koji se nudi korisnicima putem Microsoft 365 pretplate, poseduje funkcije TOROW i TOCOL pomoću kojih možemo lako da redove pretvaramo u kolone, a kolone u redove…