Hijerarhija zaposlenih

Bilo da koristimo Excel BI ili Power BI model podataka hijerarhiju zaposlenih možemo da kreiramo ručno ili uz pomoć pojedinih DAX funkcija. U ovom tekstu saznaćete kako da iskoristite dve ovakve funkcije: PATH i PATHITEM. Pomoću njih moguće je kreirati izračunate kolone koje prikazuju na kom se hijerarhijskom nivou nalazi svako od zaposlenih unutar kompanije.

Alati za profilisanje podataka

Prilikom uvoza tabela sa nekog od izvora postoji mogućnost greške ili uvoza praznih vrednosti. Isto tako, u cilju optimizacije modela, često se ukazuje potreba za uvidom u strukturu podataka prema kolonama. Jedan način da ovo postignemo je filtriranje tabele i pregled vrednosti filtera. Može da posluži! Ipak, Power Query poseduje ugrađene alate koji nam omogućavaju da na lak način pregledamo statistike podataka…

PBIT i PBIDS datoteke

Power BI Desktop izveštaji čuvaju se u PBIX datotekama koje sadrže konekcije, skup podataka, transformacije, vizualizacije i ostale elemente izveštaja. Ako izveštaje želite da sačuvate bez podataka iskoristićete mogućnost kreiranja templejta, snimanjem u vidu PBIT datoteke. Ako želite da sačuvate samo vezu ka izvoru podataka napravićete PBIDS datoteku.

Power BI aplikacije

Power BI aplikacije predstavljaju kombinaciju skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli koje želimo da objedinimo u celinu i na taj način ih delimo sa članovima tima ili drugim ljudima u organizaciji. Na primer, ako sektor prodaje primi novog zaposlenog da bi on imao pristup prodajnim izveštajima i izveštajnim tablama dovoljno je da instalira aplikaciju Prodaja. Administrator može čak i da podesi da se jedna ovakva aplikacija instalira automatski.

Power BI korisničke uloge

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da saznate šta je to Power BI Workspace. Ukratko, radi se o kolekciji skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli kojima želimo da upravljamo u okviru Power BI prostora jedne kompanije. Prilikom rada sa servisom nameće se potreba da različiti korisnici imaju drugačije nivoe pristupa sadržajima. U ovom tekstu saznaćete nešto više o korisničkim ulogama…