Razdvajanje teksta

Funkcija TEXTJOIN je jedna od novijih, do skoro raspoloživa isključivo Microsoft 365 pretplatnicima, a ona omogućava spajanje više stringova u jedan njihovim zadavanjem, a zatim definisanjem delimitera i opcije za ignorisanje onih koji su prazni. Od skoro se pojavila i funkcija TEXTSPLIT čija je namena razdvajanje stringova, a kako se ona upotrebljava saznaćete u „receptu“ koji sledi…

Izvlačenje reči iz rečenice

U okviru bloga „Excel kuhinjica“ do sada ste mogli da se upoznate sa mnogim funkcijama za manipulaciju tekstom. Od avgusta 2022. (nezvanično), a zvanično od pre nekoliko nedelja, Microsoft 365 pretplatnicima su na raspolaganju neke nove funkcije koje doprinose produktivnosti i mogu da vam pomognu da lakše preuzmete pojedine delove iz zadatog teksta.

Funkcija EOMONTH

Ponekad, dok koristite Excel, potrebno je da odredite datum kojim počinje ili završava se određeni mesec da biste na taj dan izvršili željeni proračun. Iako, uz malo truda, ovi datumi mogu da se izračunaju na tradicionalan način veliko olakšanje doneće vam primena funkcije EOMONTH. Više o ovoj funkciji saznaćete u tekstu koji sledi…

Bullet grafikon

Bullet je vrsta Column ili Bar grafikona kod koga serije prikazujemo jednu iznad druge, a kasnije u podešavanjima njihovog prikaza određujemo način preklapanja serija. Ovo je jednostavan grafikon koji je pogodan za poređenje jedne veće i jedne manje veličinje, npr. planiranih i ostvarenih vrednosti prodaje. Kako se kreira ovaj grafikon saznaćete u sledećem „receptu“…

Kopiranje formula

Postoji nekoliko načina izvršite multiplikaciju Excel formula: prostim kopiranjem, kreiranjem serije koja umnožava vrednosti, upotrebom varijante opcije Paste Special koja kopira formule… Ipak, u svakodnevnom radu, puno će vam značiti prečice koje vaš rad mogu učiniti produktivnijim. U tekstu koji sledi saznaćete o kojim prečicama se radi…