Kreiranje timova

Timovi imaju za cilj da povežu ljude, sadržaje i servise prilikom obavljanja njihovog svakodnevnog rada, u skladu sa važećom organizacionom strukturom, ili prilikom rada na zajedničkom projektu. Timovi mogu da budu javni (dostupni svim članovima) ili privatni (dostupni isključivo pozvanim članovima) a čine ih korisnici koji mogu da budu vlasnici, članovi ili gosti. Hajde da vidimo kako možete da kreirate jedan tim!

Timovi i kanali

Okosnicu Microsoft Teams servisa čine timovi i kanali, što označava učesnike u komunikaciji i mesta gde se (teme u vezi kojih se) razmenjuju informacije, datoteke i radi na zajedničkim projektima. U ovom tekstu će biti opisane teorijske postavke i osnovni principi rada sa timovima i kanalima, a u nekim narednim imaćete prilike da se upoznate sa pojedinostima u vezi sa praktičnim radom.

Konverzacije

Microsoft Teams poseduje bogat izbor opcija za kreiranje konverzacija, počevši od mogućnosti da menjate boju i stil teksta, vršite formatiranje paragrafa i dodavanje linkova, preko dodavanja emodžija, animiranih GIF-ova i nalepnica, sve do planiranja sastanaka, kreiranja odobrenja i pristupa dodatnim cloud aplikacijama koje mogu da prošire mogućnosti običnog chat-a. Hajde da vidimo kako se koriste ove opcije!

Chat meni

Chat meni služi da započnete ili nastavite razgovor sa jednim ili više korisnika. Razgovore možete čuvati, filtrirati i pretraživati a umesto jednostavnog teksta, na šta su se oni nekada svodili, ovde imate mnoštvo mogućnosti da istaknete ono što ste želeli da kažete. Možete formatirati font ili paragraf teksta, dodavati emodži simbole, animirane gifove, nalepnice…

Activity meni

Meni Activity sadrži informacije o događanjima unutar timova i kanala čiji ste član. Tu možete da vidite koliko puta su vas pomenuli u tim timovima i kanalima, odgovore na vaše objave, objave koje ste lajkovali, informacije da ste dodati u tim ili postali vlasnik tima, predložene i popularne objave. Ovo je zgodno mesto da se informišete šta sve ima novo ako neko vreme niste koristili Microsoft Teams…