Funkcija ISOMITTED

Ovo je logička funkcija koja se koristi kao argument LAMBDA funkcije, a ima za cilj da proveri da li je izostavljen neki od argumenata. Prilikom upotrebe funkcije LAMBDA obavezno je navesti onoliko argumenata koliko je inicijalno zadato. Pošto ona vraća vrednost TRUE ili FALSE koristi se u kombinaciji sa funkcijom IF u delu LAMBDA funkcije gde je potrebno navesti vrednost koji ona vraća.

Funkcije BYROW i BYCOL

Funkcije BYROW i BYCOL služe da, za zadati red ili kolonu, izvrše kalkulaciju zadatu pomoću funkcije LAMBDA koja koristi samo jedan argument. Ovo ih, na neki način, razlikuje od funkcije o kojoj je bilo reč u prethodno objavi. Obe funkcije rade na sličan način. Razlikuju se samo po tome da li preuzimaju podatke potrebne za izračunavanje iz reda ili kolone.

Funkcija MAKEARRAY

MAKEARRAY omogućava lako generisanje niza (opsega) vrednosti. Prva dva argumenta su broj redova i kolona, a zatim navodimo izraz u okviru koga se vrši izračunavanje uz pomoć funkcije LAMBDA. Ova funkcija je takođe dinamičke prirode jer ne vraća jednu vrednost već opseg u skladu sa navedenim dimenzijama.

Funkcija SCAN

Funkcija SCAN se koristi za pretraživanje niza (opsega) te vraćanje izračunate vrednosti na osnovu formule koja se zadaje primenom funkcije LAMBDA. Prvi, opcioni argument, je početna vrednost. On se često izostavlja. Zatim se zadaje niz (opseg), a na kraju navodimo pomenuti izraz u okviru koga se vrši izračunavanje. Rezultat ove funkcije nije jedna vrednost već opseg čije dimenzije korenspondiraju zadatom nizu.

Funkcija REDUCE

Funkcija REDUCE se koristi za svođenje zadatog niza na neku akumuliranu vrednost koja se definiše pomoću funkcije LAMBDA. Ona pomalo podseća na funkcije za uslovnu agregaciju podataka ali pruža deleko više mogućnosti. U primeru koji sledi moći ćete da vidite njenu primenu za izračunavanje poslednjeg dana u mesecu kada je prodaja bila veća od prosečne prodaje.