Sortiranje podataka

Kada unesemo podatke u tabelu često je potrebno da ih uredimo u rastućem ili opadajućem redosledu. Drugim rečima, da ih sortiramo. Excel nudi brzo sortiranje, prema sadržaju prve kolone u tabeli, kao i napredno sortiranje gde je moguće zadati nekoliko kriterijuma i odabrati više načina sortiranja. U tekstu koji sledi detaljno će biti reč o sortiranju podataka, a siguran sam da ćete da naučite nešto novo.

Upotreba tema

U jednom od prethodnih tekstova govorili smo o upotrebi stilova u Excel-u. Teme možemo da posmatramo kao njihovu nadogradnju koja omogućava da predefinišemo palete boja, fontove i efekte. Najkorisnija je, čini mi se, mogućnost da se menjaju palete boja. Ova opcija omogućava da podesite potpuno različite boje od uobičajenih u menijima za formatiranje boje slova ili pozadina ćelija. Hajde da pojasnimo kako se to radi.

Zaštita radnog lista i radne sveske

U svakoj kompaniji postoje određeni podaci koji bi trebali da se čuvaju kao tajna. Takođe, ponekad ne želimo da svako ima mogućnost izmene dokumenta, posebno kada se radi o korporativnim izveštajima koji bi trebalo da imaju jedinstvenu formu. Pošto je Excel alat koji se često koristi za proračune ili kao alat za interpretaciju poslovnih izveštaja, važno je znati kako zaštititi pojedine elemente radnog lista, strukturu radne sveske i radnu svesku u celini.

Promena izgleda komentara

Komentari su grafički objekti pa samim tim možemo da im promenimo izgled. Zašto bi to radili? Možda želimo da budemo originalni, da izveštaji koje smo napravili izgledaju drugačije od ostalih? U tom slučaju možemo da promenimo oblik komentara. A zatim, možemo da promenimo stil teksta u komentaru ili boju njegove pozadine. Hajde da pokažemo kako da uz pomoć komentara naglasite pojedine delove izveštaja!

Svojstva snimljenog dokumenta

Svaki dokument koji napravimo u Excel-u sadrži podatke o imenu autora kao i druga svojstva koja se automatski generišu, a govore o tome: kada je dokument napravljen, kada je poslednji put promenjen i ko ga je menjao, koja mu je veličina, gde se nalazi itd. Nakon snimanja dokumenta, ako želimo da ga delimo sa drugim korisnicima, korisno je da proverimo kompatibilnost, pristupačnost i da li on poseduje skrivena svostva.