Napredno uslovno formatiranje

Uslovno formatiranje omogućava nam da na poseban način podesimo način prikaza ćelije ili grupe ćelija radi isticanja njihovih vrednosti. Prilikom upotrebe opcija za uslovno formatiranje možemo da iskoristimo neka od predefinisanih pravila, o kojima je bilo reč u prethodnom tekstu. Ipak, često ćemo želeti da pravila za formatiranje zadamo samostalno, da odredimo redosled njihovog delovanja ili onesposobimo neka od njih…

Uslovno formatiranje

I najbolji izveštaji ponekad zahtevaju da se u njima naglase pojedine informacije, da bi bile uočljivije posmatraču i pomogle mu da lakše donese određene zaključke. Uslovno formatiranje predstavlja funkcionalnost Excel-a pomoću koje je moguće naglasiti izgled određene ćelije ili grupe ćelija na osnovu jednog ili više pravila. Izgled se formira na osnovu vrednosti podataka ili zadovoljenja uslova navedenog u formuli.

Upotreba sekundarne ose

Ponekad će na grafikonu biti prikazane vrednosti koje nisu pouzdane. U tom slučaju, bilo bi dobro da naglasimo posmatraču da greška postoji, kao i kolika je njena tolerancija. U tu svrhu koriste se linije greške koje izražavaju potencijalnu grešku, relativno u odnosu na tačku ili marker za zadatu seriju podataka. One se takođe mogu iskoristiti i da naglase neka buduća kretanja, odnosno za izvođenje predpostavki o vrednostima podataka u budućnosti.

Linije greške

Ponekad će na grafikonu biti prikazane vrednosti koje nisu pouzdane. U tom slučaju, bilo bi dobro da naglasimo posmatraču da greška postoji, kao i kolika je njena tolerancija. U tu svrhu koriste se linije greške koje izražavaju potencijalnu grešku, relativno u odnosu na tačku ili marker za zadatu seriju podataka. One se takođe mogu iskoristiti i da naglase neka buduća kretanja, odnosno za izvođenje predpostavki o vrednostima podataka u budućnosti.

Linija trenda

Od grafikona se često očekuje da prikažu sadašnje stanje i projekciju budućih događaja. Niko pouzdano ne zna šta će se dogoditi u budućnosti, ali aproksimacijom podataka iz prošlosti moguće je utvrditi trendove. Trend, po definiciji, predstavlja opšti pravac razvoja ili promene. Excel utvrđuje trendove i prikazuje ih pomoću linije trenda korišćenjem različitih matematičkih funkcija. U ovom tekstu biće reč o tome kako prikazati liniju trenda, i to onu liniju trenda koja na najbolji način opisuje podatke.