Deljenje dokumenata

Zajednički rad više korisnika na jednom dokumentu je jako česta pojava. Dokument se može nalaziti na mreži, SharePoint serveru ili „u oblaku“, a prilikom zajedničkog rada važno je odrediti ko sme da pristupi dokumentu, kakve promene sme da vrši i, ako je više korisnika menjalo neki sadržaj, koju promenu treba prihvatiti. U tekstu koji sledi pozabavićemo se osnovnim pojmovima u vezi deljenja i zajedničkog rada.

Automatsko snimanje

Da li vam se nekada desilo da zbog nestanka struje ili slučajnog pada napona ostanete bez podataka? Verujem da se ovo svakom od nas dogodilo bar jedanput. Jedini način da se prevaziđe gubitak podataka je da stvorite naviku periodičnog snimanja dokumenta na kome radite. Ali ma koliko da ste pedantni, ponekad može da se dogodi da ni to nije dovoljno i da ostanete bez plodova svog rada. Rešenje je automatsko snimanje dokumenata!

Upotreba komentara

Zajednički rad više ljudi na jednom dokumentu je česta praksa. Ponekad je potrebno ostaviti komentar radi usklađivanja rada sa drugim korisnicima ili lakšeg razumevanja podataka i postupaka prilikom izrade proračuna. Komentar treba da bude uočljiv, da sadrži ime osobe koja je komentarisala podatke i da, prema potrebi, može lako da se ukloni sa ekrana ili da se ne štampa zajedno sa podacima u tabelama. Dobrodošli u svet Excel komentara!

„Lepljenje sa stilom“ (Paste Special)

Svaki korisnik Windows operativnog sistema trebalo bi da bude upoznat sa komandama Cut, Copy i Paste, odnosno sa funkcijom i načinom upotrebe Clipboard-a. Pored „isecanja“, „kopiranja“ i „lepljenja“ sadržaja Excel nudi i napredne opcije za „lepljenje“ koje omogućava opcija Paste Special. Pomoću nje možemo da izaberemo da li lepimo samo sadržaj, samo format, i sadržaj i format ili nešto drugo. Mnoštvo opcija koje ona nudi značajno olakšava formatiranje postojećih tabela.

Stilovi

Stilovi u Excel-u su koristan način da predefinišemo određene osobine formatiranja sadržaja ćelije i damo im ime, kako bi smo kasnije mogli da ih lakše koristimo za formatiranje sličnih tabela. Na primer, stil sa nazivom „Zaglavlje“ možemo da iskoristimo za formatiranje zaglavlja svih tabela koje napravimo. Jedanput sačuvan stil može se primeniti više puta, a naknadnom izmenom stila automatski se menjaju i osobine formatiranja svih ćelija u kojima je stil primenjen.