Elementi grafikona

Svaki grafikon sastoji se iz više elemenata koji određuju njegov izgled. To je najpre način vizualizacije podataka (Data Series) ili pojedinog podatka u seriji (Data Point). U zavisnosti od tipa grafikona za prikaz podataka se koriste: kolone, trake, linije, površi, pite… Zatim, elemente grafikona čine: naslov, legenda, ose, pozadina… Dodavanjem ili uklanjanjem elemenata postižemo da grafikon na najbolji način dočara podatke koji se nalaze u izveštaju.

Serije podataka u grafikonu

Grafikoni mogu da budu zasnovani na jednoj ili više serija podataka. Više serija koristi se kada želimo da prikažemo rezultate poslovanja po kvartalima ili u toku nekoliko godina. Prilikom pravljenja ovakvih grafikona važno je obratiti pažnju na podvrstu, jer ona određuje njihov izgled. Odnosno, treba da odaberemo da li pravimo Stacked ili Clustered grafikon. U toku rada postoji potreba da se serija podataka suzi ili dopuni, da se zamene redovi i kolone, da im se da opis…

Kakvih sve grafikona ima?

Nikada neću zaboraviti citat Dragomira Bojanića-Gidre, iz jednog od nastavaka serijala „Lude Godine“, koji kaže:“Daro, ti kad kažeš – kažeš malo, ali glupo“! Naravoučenije, nije teško napraviti grafikon ali treba odabrati onaj tip grafikona koji na najbolji način oslikava naše podatke. Excel poseduje mnoštvo grafikona, a u tekstu koji sledi biće reč o najčešće korišćenim, sa sugestijama kako da odaberemo onaj pravi.

Grafikoni, za tili čas

Slika govori više od 1000 reči! Grafikoni su neizostavni deo Excel izveštaja, a cilj im je da grafički prikažu podatke i naglase trendove poslovanja. Od skoro Excel ume da, na osnovu zadatih podataka, predloži nekoliko tipova izveštaja koji ih oslikavaju na najbolji način. Takođe, korisnik u grupi All Charts može da vidi sve ponuđene tipove izveštaja i neki od njih iskoristi za pravljenje novog ili modifikaciju postojećeg grafikona.

Brzi grafikoni (Sparklines)

Brzi grafikoni (Sparklines) su funkcionalnost koja se koristi za vizualizaciju malih serija podataka. U pitanju su grafikoni sadržani u ćeliji, a to mogu biti kolone, kolone gubitka/dobitka ili linijski grafikoni. Ovu novinu je doneo Excel 2010, a vrlo brzo je našla primenu u izradi korporativnih izveštaja gde treba da se naglase ključni indikatori ili trendovi poslovanja. Ona nam omogućava da lakše uočimo potencijalne probleme pomoću lepih i jasnih izveštaja.