Priprema za štampu

Izgled tabele na ekranu može se dosta razlikovati od njenog izgleda nakon štampanja. Zbog toga Excel poseduje nekoliko opcija koje omogućavaju pripremu za štampu putem: određivanja orjentacije stranice, veličine papira, definisanja margina dokumenta, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica… Takođe, postojeći dokument se može uklopiti u željeni broj stranica. Navedene opcije pomažu nam da pravimo uredne, pregledne i funkcionalne izveštaje.

Napredni filteri

Napredno filtriranje je tehnika koja se koristi kako bi smo suzili skup podataka u tabeli na osnovu vrednosti iz neke druge tabele. U tom slučaju, drugu tabelu možemo da posmatramo kao filter koji sadrži jedan ili više kriterijuma, svaki zadat kao poseban red u tabeli, gde se u kolonama nalaze vrednosti- kriterijumi filtriranja. Jedanput kreirani napredni filteri mogu da se iskoriste i za filtriranje više različitih tabela.

Upotreba filtera

Evo jedne jako korisne opcije! Filteri mogu da vam omoguće da jednostavno pregledate, sortirate i sužavate velike tabele na osnovu jednog ili više zadatih kriterijuma. Sve ovo čini filtrirane tabele prvim izborom za evidenciju partnera, kontakata ili čak za pravljenje nekog jednostavnog CRM sistema. Rad sa filterima je lak i intuitivan, lako se dodaju i uklanjaju sa tabele. Čitajte dalje, dopašće vam se…

Sortiranje podataka

Kada unesemo podatke u tabelu često je potrebno da ih uredimo u rastućem ili opadajućem redosledu. Drugim rečima, da ih sortiramo. Excel nudi brzo sortiranje, prema sadržaju prve kolone u tabeli, kao i napredno sortiranje gde je moguće zadati nekoliko kriterijuma i odabrati više načina sortiranja. U tekstu koji sledi detaljno će biti reč o sortiranju podataka, a siguran sam da ćete da naučite nešto novo.

Upotreba tema

U jednom od prethodnih tekstova govorili smo o upotrebi stilova u Excel-u. Teme možemo da posmatramo kao njihovu nadogradnju koja omogućava da predefinišemo palete boja, fontove i efekte. Najkorisnija je, čini mi se, mogućnost da se menjaju palete boja. Ova opcija omogućava da podesite potpuno različite boje od uobičajenih u menijima za formatiranje boje slova ili pozadina ćelija. Hajde da pojasnimo kako se to radi.