Manipulacija radnim listovima

Podaci koje unosimo i obrađujemo često se nalaze u više radnih listova (Spreadsheets). U zavisnosti od verzije Excel-a koju koristite, nakon pokretanja programa, svaki novi dokument ima jedan ili više radnih listova. Broj radnih listova koji se pojavljuje u svakom novom dokumentu može se postaviti u opštim podešavanjima, a korisnici mogu samostalno da dodaju, brišu, premeštaju, menjaju boju ili ime radnog lista. Preraspodela tabela po radnim listovima može da vam pomogne da budete puno organizovaniji.

Prečice za redove/kolone

Prilikom rada sa tabelama često postoji potreba za manipulacijom redovima i kolonama, a čini je dodavanje, brisanje, sakrivanje ili prikazivanje skrivenih redova ili kolona. Manipulaciju obično činimo odabirom neke od opcija iz Home trake alata, ali postoji nekoliko prečica koje mogu da nam pomognu da ove operacije izvodimo mnogo brže.

Prečice za kretanje i selekciju

Excel prečice za kretanje i selekciju su one koje ćete u velikoj meri koristiti u svakodnevnom radu. Nemate izbora: prilikom rada sa tabelama ovo su najčešće obavljane operacije, a ako primenite prečice one će vas učiniti značajno produktivnijim. Produktivnost je posledica bržeg rada, jer ćete većinu zadataka moći da obavite isključivo pomoću tastature. Posebno u slučaju kada koristite laptop računar, jer kada ste „u pokretu“ možda nećete imati omiljenu životinju svakog programera (miša) pri ruci.

Prečice za brzo formatiranje

Pri svakodnevnom radu često unosimo brojeve, a zatim formatiramo način njihovog prikaza unutar ćelije. Ovo se uobičajeno radi aktiviranjem opcije Format Cells, sa Home trake alata ili pomoću prečice CTRL+1, a zatim izborom neke od opcija prikaza sadržaja ćelije koje su objedinjene u okviru kartice Number. Ali pošto u praksi baratamo sa svega nekoliko formata zapisa broja, puno je korisnije upotrebiti prečice za brzo formatiranje sadržaja.

Univerzalne prečice

Excel prečice su često nepravedno zapostavljene, iako njihovom svakodnevnom upotrebom postižemo veću brzinu u radu, što nas čini puno produktivnijim. Iskusni korisnici uveliko koriste prečice. Dobra vest je što je najveći broj prečica univerzalne prirode pa se mogu primeniti u većini Windows programa. Ako ih naučite, postaćete puno efikasniji u radu sa bilo kojim od njih! Ovde ćemo da spomenemo neke od onih koje se najčešće koriste u praksi.