Parametri formule

U jednom od ranijih „recepata“ bilo je reč o funkciji INDIRECT. Ona omogućava da nekoj funkciji, npr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN ili drugoj funkciji za agregaciju podataka dodelite opseg kao parametar na osnovu koga će da vrati rezultat. Opseg se definiše kao tekst koji se nalazi u nekoj drugoj ćeliji. Hajde da pokažemo, na jednom jednostavnom primeru, kako ovo radi.

Kreirana je tabela u kojoj je prikazana prodaja u četiri kvartala prema gradovima. Kako, upotrebom parametra kojim se definiše opseg ćelija, izračunati prosečnu prodaju?

Iznad svake kolone koja sadrži podatke o prodaji u nekom kvartalu upisaćemo tekst kojim je označen opseg podaka na osnovu kojih računamo prosek. Npr. u B1 upisali smo „B3:B7“, u C1 smo dodali „C3:C7“ itd. Ispod tabele dodali smo red u kome se računaju prosečne vrednosti. Ovo se postiže pomoću formule:

=AVERAGE(INDIRECT(B1))

za vrednosti prodaje u koloni B. Kopiranjem formule računamo proseke i za preostale kolone. Funkcija INDIRECT iz zadate ćelije preuzima tekst koji konvertuje u opseg, a opseg se dalje prosleđuje funkciji.