Parametri izveštaja

Parametri izveštaja su nova Power BI Desktop funkcionalnost koja omogućava da kreirate dinamičke slajsere pomoću kojih možete da utičete na izgled izveštaja. U prethodnom „receptu“ mogli ste da vidite kako to izgleda kada kreiramo parametre polja, a sada ćete saznati kako da oni budu numeričke vrednosti. Kreiraćemo parametar kojim opisujemo cilj prodaje, a zatim ćemo ga menjati i videti kako on utiče na grafikon…

Dodali smo podatke o prodaji i napravili jednostavan column chart visual. Na njegovoj x osi prikazani su nazivi meseci, a na y osi suma prodatih količina.

Otići ćemo na Modeling ribon, te iz menija New Parameter izabrati Numeric Range.

Parametar ćemo nazvati Target. Početna vrednost neka bude 0, maksimalna vrednost 25000, a stopa uvećanja 100. Nakon što kreiramo parametar Power BI će automatski dodati slajser. Ovo je podrazumevana akcija, jer imamo izborno polje kojim biramo da uvek, po kreiranju novog parametra, dodajemo slajser. Formatiraćemo slajser u skladu sa željama…

Zatim vizualizaciju treba promeniti u Combo (Column+Line). U polje kojim se određuje y osa linije dodaćemo novokreirani parametar. Horizontalna linija na grafikonu predstavlja cilj prodaje. Ako, uz pomoć slajsera, menjamo vrednosti automatski će se menjati i izgled grafikona.