Paste Special računanje

Opcija Paste Special omogućava brojne načine za manipulaciju vrednostima koje je potrebno zalepiti nazad u dokumentu. Jedna od njih je i računanje, gde je moguće izabrati ćeliju koja sadrži neku vrednost, a zatim i opseg sa vrednostima za izračunavanje koji će sa njom obaviti jednu od četiri elementarne matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje). Ovo može da poveća produktivnost u radu, hajde da vidimo kako se koristi!

U primeru imamo jednostavnu tabelu sa nazivima gradova i vrednostima prodaje u njima. Iznad nje se nalazi ćelija u koju smo upisali kurs evra. Cilj nam je da deljenjem vrednosti prodaje u dinarima sa aktuelnim kursem dobijemo prodaju u evrima.

Najpre je potrebno kliknuti na ćeliju sa kursom, izvršiti kopiranje (CTRL+C), a zatim selektovati vrednosti prodaje u drugoj koloni. Otvorićemo Paste Special meni, a zatim pri dnu izabrati istoimenu opciju. Otvoriće se dijalog prozor pri čijem se dnu nalazi grupa opcija Operation. None znači da ne obavljamo računanje, dok Add, Subtract, Multiply i Divide označavaju respektivno: sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Izabraćemo poslednju opciju. Nakon što se klikne na OK u tabeli će se pojaviti vrednosti prodaje u evrima.