Power BI i Python

Ne, nije u pitanju „Leteći cirkus Montija Pajtona“ već je reč o drugom „Pajtonu“ (Python), programskom jeziku koji je od skoro postao deo Power BI Desktop razvojne platforme i omogućava kreiranje korisnički definisanih visual-a. Da li baš morate da koristite Python? Pa baš i ne! Ali priznaćete da je zgodno što, ako upoznate ovaj programski jezik, dobijate mogućnost da „podignete haubu“ i kreirate visual-e prema sopstvenim standardima…

Da vidimo kako sve ovo radi! Najpre, hajde da uključimo Python u Power BI Desktop. Kliknite na File karticu, a zatim izaberite opciju Options and Settings, pa dalje Options. Izaberite Preview Features, pa uključite opciju Python support. Nakon što ponovo pokrenete Power BI Desktop videćete da se u listi visual-a pojavio jedan novi sa ikonicom koja podseća na slova „Py“.

Zatim, da bi sve ovo moglo da radi, potrebno je da instalirate Python. U tu svrhu je potrebno da posetite link https://www.python.org/downloads/ i da odatle preuzmete poslednju verziju instalacionog paketa. Proces instalacije je veoma jednostavan, pokrećete odgovarajuću datoteku i pratite proces… Slično kao prilikom instalacije bilo koje Windows aplikacije. Napomena: kada pokrenete proces instalacije važno je u prozoru označiti opciju „Add Python to PATH“.

Nakon što se instalacija završi potrebno je dodati i matematičke biblikoteke. Uđite u Windows Command Prompt pa u konzoli ukucajte sledeće komande:

py -m pip install pandas
py -m pip install matplotlib

Python će se automatski povezati sa linkom i preuzeti sa njega odgovarajuće datoteke i izvršiti potrebna podešavanja.

Novi visual dodajete klikom na „Py“ ikonicu. U Values polje prevucite dimenzije koje želite da upotrebite u grafikonu, npr. KLASIFIKACIJA i KOL. Kada selektujete Python visual pri dnu ekrana će se pojaviti meni u kome je potrebno uneti kod, napisan u ovom programskom jeziku, na osnovu koga želite da kreirate izveštaj. U ovom primeru unećemo jedan jednostavan program za kreiranje column grafikona na osnovu zadatih dimenzija:

import matplotlib.pyplot as plt
x=dataset.KLASIFIKACIJA
y=dataset.KOL
plt.bar(x,y)
plt.show()

Klikom na ikonicu koja podseća na dugme PLAY, pri vrhu menija, pokrećete program i modifikujete visual. Ako se sve uradili kako treba dobićete jedan jednostavan column grafikon.

Python poseduje brojne biblioteke za prikaz složenih grafikona. Možete ih preuzeti na Internetu, a tamo se nalaze i detaljna uputstva za rad sa njima i kreiranje različitih tipova grafikona. Pa ako ste voljni da programirate i da na taj način obogatite Power BI izeštaje- navalite!