Povezana pitanja

U jednom prethodnom „receptu“ bilo je reči o Q&A funkcionalnostima koje podržava Power BI. Od novembra 2018. godine one su unapređene tako da je sada moguće „postavljati potpitanja“, a ona predstavljaju modifikaciju inicijalnog upita. Takođe, ova opcija omogućava i praćenje istorije postavljenih pitanja tako da nam omogućava da kreiramo interaktivne izveštaje koje će korisnici obožavati.

Za početak, kreirajmo jedan jednostavan izveštaj koji prikazuje prodaju artikala po količinama. Q&A opcija se pokreće klikom na dugme Ask a question. Alternativno, možemo i sami da dodamo ovo dugme u izveštaj što može da bude korisno ukoliko se odlučimo da ga objavimo na web-u.

Nakon pokretanja pojaviće se prozor u kome možete da unesete pitanje na osnovu koga Power BI kreira visual koji pokazuje izveštaj sa odgovorom. Kada unosite pitanja potrebno je da koristite kombinaciju engleskog jezika i naziva izveštajnih dimenzija i mera. Power BI sam zaključuje koji visual da upotrebi, a vi možete to i da naglasite kroz pitanje, pa da dobijete željeni grafikon.

Klikom na dugme Ask Related Question postavljate „potpitanja“, što su ustvari upiti kojima se dodatno filtrira inicijalni izveštaj koji ste dobili. Istorija pitanja se pamti, pa skrolovanjem nadole možete da steknete uvid u to kakve ste sve izveštaje prikazivali.