Power BI Dataflows

Dataflows su funkcionalnost unutar Power BI koja se koristi za uvoz i transformaciju podataka kako bi se upotrebili kao dataset-ovi pri pravljenju izveštaja. To je dobar način za stvaranje višekratnih skupova podataka koji se osvežavaju svaki put kada dođe do promene. Mogu ih koristiti različiti ljudi unutar kompanije, ne samo u Power BI-u, već i u drugim Power Platform servisima.

Kako biste kreirali tokove podataka- Dataflows, morate imati najmanje licencu za Power BI Professional i poseban radni prostor koji nije My Workspace. Selektujte ga, a zatim odaberite opciju za pravljenje novog toka podataka.

Dalje, izaberite opciju za dodavanje nove tabele. Sada možete videti mnoštvo izvora koje tokovi podataka podržavaju. U ovom primeru izaberimo Excel datoteku koja se nalazi u OneDrive repozitorijumu. Dalje, kliknite na Browse One Drive dugme, a zatim pronađite datoteku koju želite uvesti. Izaberite tabelu Sales…

Nakon ove radnje uvidećete da dataflow izgleda baš kao Power Query. Kao i u njemu ovde možete izvršiti različite transformacije podataka. Nakon što ste gotovi kliknite Save&Close te nazovite sopstveni dataflow.

Tokovi podataka mogu se koristiti unutar Power BI servisa ili uvesti u Power BI Desktop i koristiti kao izvor podataka za pravljenje izveštaja.