Power BI korisničke uloge

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da saznate šta je to Power BI Workspace. Ukratko, radi se o kolekciji skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli kojima želimo da upravljamo u okviru Power BI prostora jedne kompanije. Prilikom rada sa servisom nameće se potreba da različiti korisnici imaju drugačije nivoe pristupa sadržajima. U ovom tekstu saznaćete nešto više o korisničkim ulogama…

Kada ste kreirali radni prostor radi dodatnih podešavanja otvorite meni Workspaces, izaberite željeni radni prostor, a zatim klikom na „tri tačke“ otvorite kontekstni meni. Workspace Settings vodi vas u meni u okviru koga možete da promenite naziv radnog prostora, kreirate kratak opis, dodelite ikonicu koja će ga predstavljati, povežete se sa OneDrive folderom itd. Ako je potrebno da dodelite korisničke uloge otvorite meni Workspace Access.

Ovaj meni omogućava da dodate članove tima i dodelite im uloge. Dodavanje se vrši unosom e-mail adrese. Da bi Power BI prepoznao adresu korisnik mora da bude deo radnog prostora kompanije. Zatim se bira jedna od uloga: Admin, Member, Contributor ili Viewer. U zavisnosti od uloge korisnik dobija različita ovlašćenja, te ako želite da sprovedete row-level security vodite računa da korisnicima kojima je ograničen pristup pojedinim sadržajima dodelite ulogu Viewer.

Klikom na Add dodajete korisnika. U donjem delu prozora vidite spisak svih raspoloživoh korisnika, gde možete da ih uklonite ili im promenite postojeće uloge.