Power BI metrike

Metrics je funkcionalnost koja omogućava da u okviru Power BI servisa pratite različite pokazatelje: ciljeve, zadatke, racio brojeve, KPI… Planirane i realizovane vrednosti se mogu uneti ručno, preuzeti iz izveštaja ili povezati sa nekim drugim pokazateljem. Takođe, podaci o planiranom i realizovanom mogu se, pomoću novog slajsera, spustiti u Power BI Desktop, što omogućava lakše praćenje i koordinaciju između menadžmenta, izvršilaca i dizajnera izveštaja.

„Ako ne znaš kuda si pošao možeš poći bilo kojim putem“, napisao je svojevremeno Luis Kerol a često je citiran od strane autora knjiga o ekonomiji i menadžmentu, kada žele da istaknu važnost planiranja. Sada imamo u ponudi alat koji nam može olakšati ovaj proces. Metrics se do skoro zvao Goals i mogli su da ga koriste samo Power BI Premium pretplatnici. Sada je raspoloživ svima koji poseduju Power BI Professional licence, kao alat za strateško planiranje, praćenje ostvarenja ciljeva ili upravljanje manjim projektima.

Reč metrics ću u ovom tekstu nazvati „metrikom“. Izvinjavam ako sam izmislio rogobatan pojam, koristim ga jer podseća na način kako se ona izgovara. Ne postoji pravi prevod, ali približan bi bio: cilj, merenje, pokazatelj…

Nakon što se prijavite na Power BI service (powerbi.com), sa leve strane, ugledaćete Metrics meni, predstavljen ikonicom koja podseća na pehar. Ulaskom u meni videćete najpre preporučene metrike (Recommended), one koje pratite (Following) ili one koje vam je dodelio nadređeni (Assigned to me). Ovde je u ponudi dosta primera tako da možete slobodno da otvorite neki ponuđeni template. Možda dođete do ideje kako da kreirate i pratite svoje ciljeve? Ispod ćete ugledati još četiri kartice: metrike koje ste skoro koristili (Recent), omiljene metrike (Favorites), podeljene sa vama (Shared With Me) i sve metrike (All Scorecards).

Kreiraću novu oblast izveštavanja, klikom na dugme New Scorecard, kao i nekoliko metrika.

Nova oblast dobija privremeno ime Untitled Scorecard. Ovo ću odmah da promenim u „Prodaja“, pošto ćemo kreirati i pratiti pokazatelje u oblasti prodaje. Napraviću sada i prvu metriku.

  • METRIC NAME: Prihodi od prodaje
  • OWNERS: Power BI automatski preuzima ime prijavljenog korisnika
  • CURRENT VALUE: Unosimo vrednost ručno ili se povezujemo sa izveštajem ili podciljevima
  • FINAL TARGET: Unosimo vrednost ručno ili se povezujemo sa izveštajem ili podciljevima
  • STATUS: U ponudi je nekoliko statusa za praćenje ostvarenja (on track, behind, at risk…)
  • START DATE: datum početka, 19.1.2023
  • END DATE: planirani datum završetka, 19.2.2023

Kada definišemo tekuću vrednost (Current Value) ili cilj (Final Target) podatke možemo uneti ručno, a mogu se i preuzeti iz nekog, prethodno objavljenog, izveštaja. Npr. iz izveštaja prodaje povlačimo ukupan promet sa Card vizualizacije. Takođe, možemo izvršiti agregaciju podataka iz ciljeva koje ćemo da definišemo kao podređene ili da finalnu vrednost povežemo sa više ciljeva. Dodaćemo još dve metrike: Broj poseta klijentima i Broj preporuka.

Odmah nakon kreiranja prve metrike sa gornje strane će se prikazati statistike u skladu sa statusima. Klikom na neku od njih možemo da filtriramo listu metrika. Takođe, moguće je i filtriranje prema ključnoj reči ili nekom njenom delu. Tokom vremena promene će moći da se vide u koloni trend, prikazane Sparkline grafikonom. Na taj način možemo da sagledamo brzinu ostvarenja ciljeva.

Hajde da sada otvorimo Power BI Desktop i kreiramo novi, prazan dokument. Ostvarenje ciljeva možemo da pratimo uz pomoć nove vizualizacije koja se zove Scorecard. Dodajemo je klikom na ikonicu koja podseća na pehar, a nalazi se u paleti vizualizacija. Nakon ove akcije na platnu će se pojaviti mesto gde treba da se prikaže izveštaj.

Klikom na dugme Add metrics biće nam ponuđene dve opcije: Add metrics as a visual i add metrics as a list. Prva opcija služi za dodavanje grafikona kojim pratimo ostvarenje nekog cilja, npr. metrike “Prihodi od prodaje”. Klikom na Browse Metrics lako možemo prikazati izabrani cilj. Druga opcija omogućava uvid u listu metrika u okviru oblasti poslovanja. Npr. ako izaberemo, malopre kreiranu, oblast “Prodaja” videćemo sve njene metrike u listi.

Kreiranjem Metrics funkcionalnosti u okviru Power BI servisa Microsoft je izašao iz sfere poslovne inteligencije i izveštavanja, za šta je ovaj servis prvobitno bio namenjen. Ipak, ovo je veoma koristan alat koji se može upotrebiti kako za opšte planiranje, tako i za praćenje projekata. Čini mi se da lepo dopunjuje Power BI, jednostavan je i pregledan. Otvorenost ka različitim izvorima podataka, odakle se metrike mogu automatski popunjavati, čini ga i veoma efikasnim. Na vama je sada da ga probate i donesete sopstvene zaključke u kojoj meri može da unapredi vaše poslovanje.