Power BI, prijavljivanje i uvoz

U prethodnom tekstu govorio sam o istoriji i dao sam kratke uvodne napomene u vezi PowerBI servisa i “ukusa” u kojima dolazi (PowerBI, PowerBI Desktop, PowerBI Mobile). U tekstu koji sledi videćete kako se prijavljuje na PowerBI servis i uvoze podaci. Povezaćemo sa sa izveštajem, preuzetim iz jednog ERP rešenja, i preuzeti podatke koje ćemo kasnije da iskoristimo za pravljenje izveštaja. Skoncentrišite se, magija počinje!

Najpre, otvorimo Internet pretraživač i otiđimo na stranicu PowerBI.com. Pri vrhu ekrana postoje dve opcije: Sign In i Sign In For Free. Prva služi za prijavu, a druga za otvaranje korisničkog naloga. Pošto ja već posedujem nalog, kliknuću na prvu opciju i prijaviću se putem glavnog ekrana koji dosta podseća na onaj za prijavu na Office365 servis (proces kreiranja korisničkog naloga je veoma jednostavan i ovom prilikom ću ga preskočiti). Odmah nakon prijave servis će vas odvesti na poslednju kreiranu izveštajnu tablu (Dashboard). Ako se ranije niste prijavljivali, ponudiće vam opciju da dodate neke podatke. Hajde da vidimo kako ovo radi!00177-1

Klikom na dugme Get Data, koje se nalazi u donjem levom uglu prozora, u svakom trenutku možete da se povežete sa novim setom (skupom) podataka. Nakon što izaberete ovu opciju otvoriće se ekran u čijem centralnom delu se nalaze četiri dugmeta za preuzimanje, grupisana po oblastima. Prva dva se odnose na vaš Office365 Business nalog, kao i neke servise sa kolekcijama podataka na koje ste pretplaćeni. Treća omogućava uvoz podataka iz datoteke, a četvrta povezivanje sa nekim izvorom podataka koji se nalazi u Azuru. Izborom treće opcije ulazimo u još jedan meni koji nas pita da li želimo da preuzmemo fajl sa računara, OneDrive repozitorijuma (privatnog ili poslovnog) ili SharePoint sajta.

00177-2

00177-3

Ovom prilikom odabraću da uvezem lokalni fajl. Nakon izbora fajla sa računara otvoriće se još jedan meni sa dve opcije. Prva nam nudi da uvezemo podatke, a druga da uvezemo kompletne izveštaje. Ako ste ranije uz pomoć PowerPivot-a napravili neke izveštaje ili izveštajne table, izborom druge opcije možete u potpunosti da ih uvezete u PowerBI. Nakon što izaberemo prvu opciju otpočinje proces uvoza podataka koji traje neko vreme, u zavisnosti od veličine fajla koji se uvozi.

00177-4

00177-5