Group by opcija

Power Query poseduje fukcionalnosti koje omogućavaju grupisanje i agregaciju podataka na sličan račin kao prilikom pisanja T-SQL izraza, bez pisanja ijedne linije koda. Samim tim, postupak je puno brži i jednostavniji. Grupisanje je moguće izvršiti po jednoj ili više izveštajnih dimenzija, a redosled se utvrđuje na sličan način kao prilikom sortiranja. Takođe, podržano je više funkcija za agregaciju podataka kao i višestruka agregacija…

U Power Query Editor ćemo da uvezemo jednostavnu tabelu sa 2000 redova koja poseduje tri kolone: GRAD, PRODAJNA GRUPA i PRODAJA. Za grupisanje treba izabrati opciju Group By koje se nalazi u Transform ribonu. Nakon što pokrenemo ovu opciju otvoriće se istoimeni dijalog prozor u kome najpre biramo vrednost Basic ili Advanced. Prva označava da vršimo operacije nad samo jednom kolonom, a druga da želimo da grupišemo više kolona. Da smo, pre pokretanja opcije, selektovali više kolona automatski bi se otvorio prozor sa aktiviranom opcijom Advanced.

Izaberimo, za početak, samo kolonu GRAD što ćemo učiniti izborom naziva ove kolone u listi Group By. New Column Name je naziv kolone u kojoj se vrši agregacija podataka. Zatim u listi Operation biramo funkciju koja će vršiti agregaciju podataka, što će u ovom slučaju biti COUNT- prebrojavanje.

Nakon što potvrdimo izbor dobićemo tabelu koja prikazuje broj prodajnih transakcija po gradovima.

Kako da dobijemo sumu prodaje u odnosu na gradove i prodajne grupe? Izaberimo kolone GRAD i PRODAJNA GRUPA, a zatim pokrenimo opciju za grupisanje podataka. Ove kolone će se pojaviti u okviru odeljka Group By. Ako pomerimo miša desno od naziva kolone u listi pojaviće se meni u kome možemo odabrati opciju za brisanje, pomeranja gore ili pomeranja dole dimenzije u izveštajnoj hijerarhiji. Dodaćemo naziv u polje New Column Name, izabrati funkciju za sumiranje podataka (SUM), a na kraju biramo kolonu čije vrednosti sumiramo. U ovom slučaju to je kolona PRODAJA.

Nakon što potvrdimo izbor dobićemo tabelu sa vrednostima sumiranim po gradovima i prodajnim grupama. Na kraju je još samo potrebno da sortiramo vrednosti po nazivu grada i prodajne grupe kako bismo dobili lepši izveštaj.