Preporučene Pivot tabele

Pivot tabele su izveštaj koji postoji u Excel-u već jako dugo, a omogućava da posmatramo set podataka iz različitih uglova, kao i da lako menjamo poglede na podatke. Bez obzira na to što je ovo veoma koristan izveštaj i dalje puno ljudi ne ume da koristi pivot tabele. Zbog toga je od skoro među nama opcija pomoću koje Excel, na osnovu izabranih podataka, može da vam preporuči kakvu pivot tabelu da napravite.

Poći ćemo od tabele u kojoj se čuvaju podaci o prodajnim transakcijama u određenom periodu. Selektujte opseg ili strukturiranu tabelu, a zatim idite u Insert ribon i izaberite opciju Recommended Pivot Tables.

Pojaviće se prozor u kome možete da vidite nekoliko raspoloživih načina za kreiranje pivot tabele koje je predložio Excel. Izaberite jedan od njih, kliknite na OK i dodaćete pivot tabelu. Eto ga!

U okviru prozora postoji i opcija za dodavanje prazne pivot tabele, kao i za promenu opsega kojim su obuhvaćeni podaci. Na ovaj način možete lako da dodajete pivot tabele i, uz malu modifikaciju, da kreirate korisne izveštaje.