Pretvaranje tabele u sliku

Prebacivanje Excel tabele u neku drugu aplikaciju kao npr. PowerPoint ume da bude nezgodan posao. Ako vas mrzi da se bavite detaljima postoji jako jednostavan način da ovo uradite, a to je da gotovu tabelu pretvorite u sliku, pa da zatim sliku iskopirate na željenu destinaciju. Ovo može da se uradi pomoću opcije Paste Special, kao i pomoću Camera alata, a u tekstu koji sledi biće reč o tome kako da najlakše iskoristite ovu opciju.

Pretvaranje tabele u sliku moguće 00091-1je uraditi na dva načina. Prvi način bio bi da završenu tabelu selektujete i pokrenete proces kopiranja pomoću prečice CTRL+C. A zatim da, iz Home trake alata, otvorite meni Paste Special i izaberete opciju za lepljenje tabele kao slike. Tabelu-sliku možemo da zalepimo na dva načina. Prvi je da to bude statična-nepromenljiva slika (Picture). Drugi je da slika dinamična, odnosno da bude povezana sa određenom oblašću (Picture Link). Dodavanjem podataka u oblast, npr. novog reda u tabeli, slika se automatski ažurira i dopunjava novim redom.

Ako često praktikujemo da pretvaramo tabele00091-2 u slike, zgodno bi bilo da upotrebimo Camera alat. Pre nego što počnemo da ga koristimo moramo najpre da ga dodamo, što ćemo najlakše da učinimo ako ga ubacimo kao dodatnu opciju u listu alata brzog pristupa (Quick Access Toolbar). To se najbrže radi ako kliknemo desnim tasterom miša iznad File kartice, a zatim izaberemo opciju Customize Quick Access Toolbar (ovu Excel prečicu je otkrila moja lepša polovina). Kada se otvori dijalog prozor sa opcijama treba najpre u kombo listi Choose commands from odabrati opciju All Commands, a zatim u listi ispod pronaći alat Camera. Klikom na dugme Add selektovani alat dodajemo u listu alata brzog pristupa.

00091-3 Kako koristimo kameru? Dovoljno je da selektujemo gotovu tabelu sa podacima, kliknemo na ikonicu označenu kamerom, a zatim kliknemo na poziciju u tabeli gde želimo da se generiše slika. Upotrebom kamere kreiramo malopre opisani link ka slici (Picture Link). Klikom na generisanu sliku videćemo u traci formula (Formula Bar) adresu opsega za koji je slika vezana. Ako ažuriramo tabelu, dodavanjem novog reda, pa u Formula Bar-u promenimo opseg, izvršiće se automatsko ažuriranje slike. Ova opcija radi isključivo sa definisanim opsezima- ne podržava imenovane opsege, odnosno struturirane tabele, kao izvor na osnovu koga se generiše slika.

00091-4