Preuzimanje podataka iz slika

Power Query (koji je već neko vreme osnovni alat za uvoz podataka u Excel-u) poseduje novu opciju! Preuzimanje podataka iz PDF dokumenata postoji već dosta dugo, a sada možete da pokupite tabele i iz slike ili slike koja se nalazi na clipboard-u. Znači, ako vam neko pošalje fakturu koju je fotografisao preko Viber-a ili WhatsApp-a ne morate ručno da prepisujete podatke.

Preuzimanje podataka iz slika može da se obavi na dva načina: iz slike koja se nalazi na vašem računaru ili one koju se snimili na clipboard-u.

Ako želite da preuzmete sliku sa računara idite u Data ribon, te izaberite From Picture/Picture From File.

Sa desne strane prozora otvoriće se panel Data from Picture. Klikom na Review pokrećete proceduru za proveru ispravnosti podataka, a ako odmah izaberete Insert dodaćete tabelu u radni list. Tabela će možda tražiti još neke male intervencije sa vaše strane, ali ovo je daleko bolje nego da podatke unosite ručno.

Preuzimanje slike sa clipboard-a vrši se izborom opicje From Picture/Picture From Clipboard. Procedura uvoza je istovetna i omogućava vam lako preuzimanje podataka.