Prilagođavanje izvorne tabele

Pre nego što se odlučite da kreirate pivot tabelu upitajte se: da li vam to stvarno treba? Ovaj izveštaj vrši grupisanje i agregaciju podataka (sumiranje, uprosečavanje, prebrajanje itd.) a možda ste to već uradili u izvornoj tabeli; možda je ona, sama po sebi, izveštaj? Ako se ipak odlučite za ovaj korak biće potrebno da je prilagodite kako bi pivot tabela mogla da obradi podatke, jer ona zahteva da slogovi budu u redovima.

Kao primer krenućemo od tabele u kojoj se nalaze podaci o uspehu učenika u osnovnim školama. Prve dve kolone predstavljaju naziv škole i učenika. Slede kolone sa brojem ocena (1-5) koje je učenik dobio u toku godine. U tabeli se vide ocene u periodu od tri godine. Kao što vidite, izvorna tabela je izveštaj. Da bi pivot tabela mogla da radi sa ovim podacima potrebno ih je transformisati, odnosno potrebno je rotirati kolone sa brojem dobijenih ocena. Teoretski, ovo bismo mogli da uradimo uz pomoć funkcije TRANSPOSE i puno fizičkog rada. Srećom, Power Query nam nudi puno elegantnije rešenje.

Najpre od izvorne tabele kreirajte strukturiranu tabelu (Data Table) a zatim je uvezite u Power Query Editor. Selektujte samo kolone u kojima se nalaze ocene. Zatim u Transform ribonu izaberite opciju Unpivot Columns.

Power Query će izvršiti rotiranje, a kao rezultat imate dve nove kolone: Attribute i Value. U prvoj se nalaze ocene i godina, a u drugoj broj dobijenih ocena.

Kolonu Attribute najpre treba razdvojiti na dve, od kojih će prva sadržati naziv ocene (1-5) a druga godinu. Najpre izaberite Split Column pa da razdvajanje izvršite uz pomoć opcije By Delimiter. Neka znak za razdvajanje bude space, a vi izaberite prvi levi znak.

Kao rezultat dobijaju se dve kolone. Zaglavlje prve možete odmah da preimenujete u OCENA. Druga kolona je nakon transformacije postala negativan broj. Da bismo dobili oznaku godine potrebno je da u Transform ribonu, u meniju Scientific, izabrati opciju Absolute Value. Zaglavlje ove kolone preimenujte u GODINA. Zaglavlje treće kolone preimenujte u BROJ. Nakon što izaberete opciju Close&Load dobićete izvor pogodan za kreiranje pivot tabele.

Na kraju, hajde da napravimo pivot tabelu! Kliknite negde unutar izvorne tabele, a zatim u Insert ribonu izaberite opciju Pivot table i kreirajte ovaj izveštaj u novom radnom listu. U polje Rows dodaćemo dimenzije IME I PREZIME i OCENA, a u polje Values BROJ. Kao Report Layout možemo da izaberemo Tabular Form, ukinućemo prikaz međusuma, promeniti stil prikaza tabele. Et voila!