Problem sa datumskim hijerarhijama

U jednom od ranijih tekstova bilo je reči o datumskim hijerarhijama, realtivno novoj funkcionalnosti koja omogućava da se na osnovu kolone koja sadrži datum automatski kreiraju mesec, kvartal ili godina (u zavisnosti od podataka koje ta kolona sadrži). Ovo može da izazove problem sa već gotovim izveštajima koji sadrže datume, a korisnik želi da ih vidi onako kako su inicijalno kreirani. Kako ovo rešiti?

U zavisnosti od verzije Office paketa opcija za rad sa datumskim hijerarhijama se uključuje ili isključuje na različite načine. U starijim verzijama (Office 2016) potrebno je pokrenuti:

File/Options/Advanced

A zatim u Data grupi podataka izabrati opciju:

Disable automatic grouping of Date/Time columns in Pivot tables

U novijim verzijama Excel-a, kao i u okviru onog koji dolazi sa Office 365 paketom, potrebno je pokrenuti:

File/Options/Data

Pa dalje, u okviru ove kartice, izabrati istoimenu opciju.

Ako se, iz nekog razloga, niste odlučili da ovo uradite kada budete kreirali Pivot tabelu, pa u nju prevučete kolonu koja sadrži datum, automatski će se kreirati i dodatne izveštajne dimenzije koje sadrže mesec, kvartal ili godinu.

Logičan sled događaja je da isključite dodatne dimenzije i ostavite samo onu u kojoj se inicijalno nalazio datum transakcije. Excel će da ga prikaže u formatu koji oceni kao najprikladniji, a on se često razlikuje od onog što biste voleli da vidite u izveštaju. Ako pokrenete opciju Field Settings, pa izaberete opciju za formatiranje sadržaja i potom pronađete ili kreirate format prikaza koji vam više odgovara videćete da se u Pivot tabeli ništa nije promenilo- izveštaj izgleda isto kao ranije! Ovo se događa zato što hijerarhijske kolone Excel tretira kao tekst, pa samim tim ne možete da ih formatirate kao broj. Rešenje?

Odaberite kolonu u kojoj se nalaze datumi, a zatim kliknite na dugme Ungroup. Posledica ove akcije je da će datumi biti prikazani u formatu koji ste prethodno sami zadali.