Pronalaženje izuzetaka

Izuzeci (Outliers) su vrednosti koje se značajno razlikuju od ostalih članova nekog statističkog skupa. Analizom izuzetaka možemo da pokušamo da ustanovimo zašto je do njih došlo da bismo preduzeli neke preventivne ili korektivne akcije. Na primeru analize prodaje u prva četiri meseca jedne godine saznaćete kako se otkrivaju izuzeci i na koji način da ih prikažemo na linijskom grafikonu.

Da bismo pronašli izuzetke najpre, na osnovu svih vrednosti prodaje, treba izračunati prvi i treći kvartil. Prvi kvartil (Q1) je srednja vrednost između minimuma i medijane, a treći kvartil (Q3) je srednja vrednost između medijane i maksimuma. Respektivno, potrebno je dodati formule:

=QUARTILE($B$8:$B$123;1)
=QUARTILE($B$8:$B$123;3)

Razmak između kvartila (IQR) izračunaćemo kao razliku Q3 i Q1:

=B2-B1

Donju i gornju granicu izračunavamo pomoću formula:

=B1-(1,5*B3)
=B2+(1,5*B3)

Sve vrednosti prodaje ispod donje ili iznad gornje granice predstavljaju izuzetke. Da bismo ustanovili da li je neki element skupa izuzetak napisaćemo formulu:

=OR(B8<B4;B8>B5)

U slučaju da vrednost prodaje jeste izuzetak formula vraća vrednost TRUE, a u suprotnom vraća vrednost FALSE.

Da bismo prikazali izuzetke na grafikonu dodaćemo dve kolone: donju (LL) i gornju granicu (UL). Njih ćemo prikazati na linijskom grafikonu uporedo sa vrednostima prodaje, gde se lako uočava gde se nalaze izuzeci.