Provera logičkog uslova

Provera logičkog uslova vrši se uz pomoć If-Then-Else strukture. Ona započinje naredbom If nakon čega sledi logički uslov koji se formira na isti način kao u Excel-u. Zatim sledi naredba Then, pa deo koda koji treba da se izvrši ukoliko je uslov ispunjen. Opciono, može se navesti naredba Else posle čega se navodi deo koda koji se izvršava ako uslov nije ispunjen. Struktura se završava naredbom End If koja je neophodna uvek osim kada iza Then ide samo jedna naredba.

Sintaksa ove strukture je:

If (<uslov>) Then
  [KOD AKO JE USLOV ISPUNJEN]
[Else]
  [KOD AKO JE USLOV NIJE ISPUNJEN]
[End If]

Hajde da počnemo sa prikazom najjednostavnijeg načina primene If-Then strukture.

Dim a As Integer
a = 10
If (a > 5) Then MsgBox “Zadati broj je veći od 5”

Rezultat ovog programa je poruka da je zadati broj veći od 5. Ako bi smo hteli da dobijemo i poruku u suprotnom slučaju napisali bismo ovakav kod:

Dim a As Integer
a = 10
If (a > 5) Then
  MsgBox “Zadati broj je veći od 5”
Else
  MsgBox “Zadati broj je manji od 5”
End If

Kada ispitujemo više uslova moguće je formirati i ugnježdenu If-Then-Else strukturu.

Dim a As Integer
a = InputBox(“Unesite pozitivan ceo broj”)
If (a > 0) Then
  If (a > 10) Then
    MsgBox “Zadati broj je veći od 10”
  End If
  MsgBox “Uneli ste broj:” & a
Else
  MsgBox “Uneli ste negativan broj!”
End If

Program koji smo napisali najpre očekuje unos pozitivnog celog broja. Ako je broj pozitivan drugi uslov ispituje da li je veći od deset i daje poruku. Zatim, u svakom slučaju, izlazi poruka o unetom broju. Ako je unet broj manji od nula javlja se poruka o unosu negativnog broja.